The Degrees of Comparison of Adjectives. Ступені порівняння прикметників – The Аdjective. Прикметник

Англійська мова
The Аdjective. Прикметник

The Degrees of Comparison of Adjectives. Ступені порівняння прикметників

Утворення

Вищий та найвищий ступені порівняння прикметників утворюються за схемою:

ПрикметникВищийНайвищий
Одно – чи двоскладовий, наприклад cheapCheaper(the) cheapest
У якому два чи більше складів, наприклад expensiveMore expensive(the) most expensive

Ці прикметники утворюють ступені порівняння не за загальною схемою:
good (гарний)
better (the) best
bad (поганий) worse (the) worst
far (далекий) farther/ (the) farthest/
further furthest
Прикметники elder, eldest, утворені від old (старий), вживають для позначення членів однієї родини: my elder brother (мій старший брат). Порівняй: my older friend (мій старший товариш).

Правопис:

Кінцева – е Основи прикметника випадає перед – er, – est: nice – nicEr, nicEst, large – largEr, largEst.
Кінцева – y Основи прикметника випадає перед – er, – estПісля приголосної, наприклад, pretty – prettIer, prettIest.
Кінцевий приголосний основи подвоюється перед – er, – est, якщо йому передує голосний: hoT – hoTtEr, hoTtEst, biG – biGgEr, biGgEst.

Односкладові та багатоскладові

прикметники

Односкладові прикметники (small, nice) мають зазвичай закінчення – er, – est:
Your desk is Smaller. (Твоя парта менша.)
I have a Bigger Ball. (У мене є більший м’яч.)
This is the Warmest Autumn. (Це найтепліша осінь.)
That is the Nicest Girl. (То найкраща дівчина.)
Перед прикметниками, які закінчуються на – ed, вживають More, most Незалежно від кількості складів:
Our teacher was the Most Pleased at the results of the test. (Наш учитель був найбільше задоволений результатами тесту.)
Трискладові та довші прикметники утворюють ступені порівняння за допомогою More, most: The film was More interesting Than the play. (Фільм був більш цікавим, ніж вистава.)
The first lesson was the Most Interesting. (Перший урок був найцікавішим.)

Деякі двоскладові прикметники можуть утворювати вищий та найвищий ступені порівняння двома способами.
Наприклад: clever (розумний) – cleverer, cleverest та more clever, most clever.
Ступені порівняння лише зі словами more, most утворюють такі прикметники:
– що закінчуються на – ful, – less: careful (уважний), useful (корисний), hopeless (безнадійний);
– що закінчуються на – ing, – ed, наприклад, boring (нудний), surprised (здивований);
– прикметники-винятки: afraid (наляканий), certain (впевнений), correct (правильний), exact (точний), famous (відомий), foolish (дурний), normal (нормальний).
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


The Degrees of Comparison of Adjectives. Ступені порівняння прикметників – The Аdjective. Прикметник - Довідник з англійської мови