Плаваючий валютний курс

“Плаваючий” валютний курс – різновид валютного курсу, за якого має місце свобода вибору режиму валютного курсу за одночасного прив’язування до зміни курсів валют інших країн і валютного кошика. За “П.” в. к, на співвідношення в обміні валют впливають зовнішні і внутрішні економічні, політичні, правові, психологічні та інші чинники. До економічних чинників належать: 1) різниця в темпах економічного зростання різних країн, яка впливає на обсяги імпорту, а отже, на попит на іноземну валюту та її курс; 2) різниця в рівні цін на товари

і послуги у різних країнах; 3) різниця в рівні позичкового відсотка в різних країнах; 4) спекулятивні операції на валютному ринку та ін. “П.”в. к. мають переваги й недоліки. До основних недоліків належать: а) формування курсів валют під впливом ринкових сил посилює ризики під час здійснення міжнародних угод; б) зменшує можливості залучення іноземних інвестицій; в) обмежує обсяги міжнародного руху товарів і капіталів, змінює їхню спрямованість; г) може частково посилюватись макроекономічна нестабільність у національних господарствах, що спричиняє розвиток інфляції. Коливання валютного курсу у бік зростання або
заниження має неоднозначні наслідки для експортно-імпортних операцій (див. Валютний курс і Паритет купівельної спроможності). Оскільки “П.”в. к. може суттєво впливати на економіку країни, держава повинна враховувати ситуацію з національною грошовою одиницею на валютному ринку, тенденції коливання курсу національної валюти, що передбачає необхідність виваженого валютного регулювання (див. Валютне регулювання). Позитивними ознаками системи “П.”в. к. є її гнучкість, здатність швидко адаптуватися до нових умов і урівноважувати платіжний баланс країни. Система “П.”в. к. була юридично закріплена в угоді, підписаній 1976 країнами – членами МВФ в Кінгстоні (Ямайка).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Плаваючий валютний курс - Економічний словник