Відтворення населення

Відтворення населення – безперервний, постійно повторюваний процес зміни поколінь через народження і смерть. Розширене В. н. означає збільшення кількості наступних поколінь порівняно з попередніми. Водночас природний приріст населення залежить не лише від співвідношення народжуваності й смертності, а й від особливостей вікової структури. За сучасних умов у розвинених країнах світу внаслідок високої середньої тривалості життя покоління, ще народжується, приходить на зміну не поколінню родичів, а поколінню прародичів. Тому, незважаючи

на низьку народжуваність, у цих країнах відбувається розширене В. н. (тобто забезпечується збільшення кількості населення) навіть за відсутності заміни покоління родичів дитячим поколінням (тобто при звуженому В. н.). Основними показниками В. н. є брутто нетто – коефіцієнт та коефіцієнт природного приросту стабільного населення. Брутто – коефіцієнт показує кількість дівчат, яких народило покоління жінок за репродуктивний період (наприклад, з 19 до 45 років: без урахування смертності. Нетто – коефіцієнт показує кількість дівчат, яких народило покоління жінок, з урахуванням смертності, та які доживають хоча б до
вік. матері, в якому їх народжено. Якщо цей показник у розрахунку в середньому на одну жінку менший за 1, то В. н. має звужений характер; якщо він дорівнює то В. н. – просте; якщо більший за 1 – В. н. розширене. При збереженні звуженого В. н. перший показ ник свідчить про можливість перевищення смертності над народжуваністю. В Україні кількість населення з 1991 по 2004 зменшилася на 5 млн., що означає звужене В. н. Основною економічною причиною цього є тотальне зубожіння населення (див. Демографічна криза).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Відтворення населення - Економічний словник