Вільна енергія реакції Гіббса – Рушійна сила хімічних реакцій

ЕНЕРГЕТИКА ХІМІЧНИХ РЕАКЦІЙ

3. Рушійна сила хімічних реакцій

3.4. Вільна енергія реакції Гіббса

Кожна реакція характеризується двома тенденціями:

– система речовин прагне перейти у стан з якомога меншою ентальпією;

– система речовин прагне перейти в стан з якомога більшою ентропією.

Тому реакція

Вільна енергія реакції Гіббса   Рушійна сила хімічних реакцій

Проходить самочинно в той бік, де знижується ентальпія реакції і зростає її ентропія. Обидві величини об’єднують у так званому рівнянні Гіббса-Гельмгольца:

Вільна енергія реакції Гіббса   Рушійна сила хімічних реакцій

∆GR

– вільна енергія реакції Гіббса;

∆НR – ентальпія реакції;

∆SR – ентропія реакції;

Т – абсолютна температура.

Реакції, в яких вільна енергія Гіббса знижується, ∆Gr < 0, називають екзоергічними реакціями. після можливої активації ці реакції проходять самочинно - спонтанні реакції.

Реакції, вільна енергія яких ∆GR > 0, називають ендоергічними реакціями. Ці реакції, незважаючи на можливу активацію, проходять лише при подальшому і постійному надходженні енергії – спонтанно не проходять.

Приклад. Наведена вище реакція гідроген хлориду й амоніаку за стандартних умов (25 °С) ∆G0R:

∆G0r =

-176,9 кДж/моль – ,

∆G0R = -176,9 кДж/моль + 84,8 кДж/моль = -92,1 кДж/моль.

Отже, реакція відбувається спонтанно з утворенням амоній хлориду.

Зворотна реакція, тобто розкладання амоній хлориду на гідроген хлорид і амоніак, відбуватися за аналогічних умов не буде, вона проходить лише при постійному надходженні енергії.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Вільна енергія реакції Гіббса – Рушійна сила хімічних реакцій - Довідник з хімії