Модифікація економічних законів

Модифікація економічних законів – поява якісно нових форм вияву і реалізації законів і кількісно-якісні зміни в межах як нових, так і існуючих форм, які (зміни) не спричиняють зникнення даної сутності, а отже, відмирання закону, а також деякі несуттєві зміни у змісті та формах розвитку закону. Змістом закону є процес розгортання його сутності шляхом встановлення сутнісних зв’язків за конкретних соціально-економічних умов, залежно від зміни яких відбувається така модифікація. Форма економічних зв’язків – це комплекс несуттєвих зв’язків між явищами економічної системи. Це означає, що модифікації зазнають всі економічні закони, зокрема, розширюється або звужується сфера їх дії, посилюється або зменшується інтенсивність такої дії. Якщо розмежовувати економічні закони функціонування і закони розвитку, то М. е. з. стосується першої групи, оскільки закони функціонування певної економічної системи є важливою складовою законів розвитку такої системи. Отже, М. е. з. є водночас важливою характеристикою законів розвитку.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Модифікація економічних законів - Економічний словник