Вивчення руху тіла під дією сили тяжіння

ФІЗИЧНИЙ ПРАКТИКУМ *

Практична робота № 1

Тема. Вивчення руху тіла під дією сили тяжіння

Обладнання: пістолет балістичний лабораторний; стрічка вимірювальна з сантиметровими поділками; штатив для фронтальних робіт; аркуш паперу.

Теоретичні відомості

У цій роботі спочатку визначають, де треба встановити мішень і кільце, щоб під час пострілу з пістолета під кутом 45° до горизонту снаряд пролетів крізь кільце й влучив у мішень. Потім знайдені результати перевірити на досліді.

Очевидно, мішень треба встановити на відстані

l, яку можна визначити за відомою формулою дальності польоту під час стрільби під кутом до горизонту:

Вивчення руху тіла під дією сили тяжіння

А кільце закріпити на штативі посередині між мішенню й пістолетом на висоті h, яку визначають за формулою висоти піднімання снаряда під час стрільби під кутом до горизонту:

Вивчення руху тіла під дією сили тяжіння

Для визначення числових значень цих величин треба знати модуль початкової швидкості снаряда; його визначають з досліду. Роблять це так. Спрямувавши пістолет вертикально вгору і зробивши декілька пострілів, вимірюють висоту піднімання снаряда. Потім, знаючи Н і g, обчислюють модуль

початкової швидкості снаряда за формулою:

Вивчення руху тіла під дією сили тяжіння

Балістичний пістолет, який використовують у цій роботі, зображено на рис. 1. Це спіральна пружина 1 зі стрижнем уздовж осі, закріплена на скобі 2 з кутоміром 3. На стрижень насаджують спеціальну кульку 4, в якій є наскрізний канал. Під час насаджування кулька стискає пружину й зачіплюється за спусковий гачок біля основи стрижня. Якщо натиснути виступ 5 спускового гачка, то кулька вивільнюється і під дією пружини рухається вздовж стрижня в заданому напрямі.

Вивчення руху тіла під дією сили тяжіння

Рис. 1

На кульці зроблено добре помітну позначку у вигляді стрілки, яка під час заряджання пістолета має бути завжди в тому самому положенні. За цих умов купчастість під час стрільби буде найкращою.

ХІД РОБОТИ

1. Ознайомтесь з будовою і дією балістичного пістолета.

2. Прикріпіть балістичний пістолет до стола і спрямуйте його за кутоміром точно вертикально.

3. Поряд із пістолетом натягніть вертикально вимірювальну стрічку і закріпіть її так, щоб початок відліку збігався з центром снаряда. Зробіть кілька пострілів і визначте висоту піднімання снаряда.

4. Обчисліть модуль швидкості Вивчення руху тіла під дією сили тяжіння0 вилітання снаряда, дальність польоту l і максимальну висоту його піднімання h під час стрільби під кутом 45° за формулами (1-3).

5. Спрямуйте пістолет вздовж стола під кутом 45° до горизонту. На знайденій відстані І покладіть невеликий аркуш паперу,

Який буде мішенню. Посередині між мішенню й пістолетом поставте штатив і закріпіть на ньому кільце у вертикальній площині на висоті h. Уважно простежте, щоб снаряд, центр кільця і мішень були в одній вертикальній площині.

6. Зробіть постріл. Якщо розрахунки виконано правильно, снаряд має пролетіти крізь кільце і влучити в мішень.

Контрольні запитання

1. Яка висота більша і в скільки разів: максимальна висота снаряда під час стрільби під кутом 45° чи вертикально вгору?

2. Під яким кутом треба встановити пістолет, щоб максимальна висота піднімання снаряда була в чотири рази менша за його висоту при зенітній стрільбі?

3. Як можна влучити в ціль, якщо дальність стрільби під кутом 30° відповідає відстані до цілі, але горб на шляху снаряда трохи вищий за його висоту піднімання?

___________________________________________________________________________

*Буга Володимир Миколайович – вчитель фізики Вороненської загальноосвітньої школи Жашківської районної ради, перша категорія

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Вивчення руху тіла під дією сили тяжіння - Плани-конспекти уроків по фізиці