Вправа 16

Вправа 16

І = 0,25 м

Вправа 16

B = 0,2 Тл =

= 8 ?10 -3 Тл

α = 30°

εі -?

1. За правилом правої руки визначаємо напрямок

Індукційного струму:

Вправа 16Вправа 16Вправа 16

Розв’язання:

Оскільки провідник рухається рівномірно в однорідному

Магнітному полі, то значення ЕРС індукції визначається за

Формулою: εі = Blv sin α.

Перевіримо одиниці

фізичних величин:

Вправа 16

Підставимо числові значення:

εі = 8 ? 10 -3 · 0,25 · 5 · 0,5 = 5 · 10-3 (В).

Відповідь: ЕРС індукції 5 мВ.

3. Дано:

L = 1 м

R = 1 Ом

В = 0,1 Тл

α= 90°

Т = 0,1 кг

Вправа 16

Розв’язання:

У провіднику, що рухається в однорідному магнітному полі, виникає струм, сила якого визначається за формулою: Вправа 16

Значення ЕРС індукції дорівнює εi = Вlv sin α. Оскільки sin 90°=1, то εi = Blv. Звідси Вправа 16 Вправа 16

На провідник

будуть діяти дві сили: сила тяжіння і сила Ампера.

Коли провідник буде рухатися рівномірно, то за II законом Ньютона Вправа 16

Оскільки вони протилежно напрямлені, то Fтяж – FA = 0, Fтяж – FA

Значення сили Амцера визначається за формулою FA= Вll sin α. Оскільки sin 90° = 1, то FA= Вll.

Сила тяжіння дорівнює F тяж= mg. Тоді Вll = mg. Вправа 16

В результаті отримуємо Вправа 16

Перевіримо одиниці фізичних величин:

Вправа 16

Підставимо числові значення: Вправа 16

Відповідь: максимальна швидкість провідникаВправа 16

V – ?

4. Дано:

В = ? 10 -5 Тл

L = 1 м

α= 90°

R = 2 Ом

T = 1 c

Розв’язання:

За законом Джоуля – Ленца: Q = І2Rt

У провіднику, що рухається в однорідному магнітному полі, виникає струм, сила якого визначається за формулоюВправа 16

Значення ЕРС індукції дорівнює εi = Blv sin α. Оскільки sin 90 °=1, то εi = Blv. Звідси Вправа 16. Тоді Вправа 16

Перевіримо одиниці фізичних величин:

Вправа 16

Підставимо числові значення:

Вправа 16

Відповідь: у провіднику виділиться 5 нДж теплоти.

Q – ?

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Вправа 16 - ГДЗ з фізики