ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ВОДНЮ – ВОДЕНЬ

Хімія – універсальний довідник

ВОДЕНЬ

ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ВОДНЮ

Молекули водню Н2 досить міцні, і для того, щоб водень міг вступити у реакцію, повинна витрачатися значна енергія:

ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ВОДНЮ   ВОДЕНЬ

Тому при звичайних температурах водень реагує тільки з дуже активними металами, наприклад, з кальцієм, утворюючи гідрид кальцію:

ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ВОДНЮ   ВОДЕНЬ

І з єдиним неметалом – фтором, утворюючи фтороводень:

ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ВОДНЮ   ВОДЕНЬ

З більшістю ж металів і неметалів водень реагує при підвищеній температурі

або за інших умов, наприклад, при освітленні.

Він може “відбирати” Оксиген від деяких оксидів, наприклад:

ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ВОДНЮ   ВОДЕНЬ

Записане рівняння відображає реакцію відновлення.

Реакціями відновлення називаються процеси, в результаті яких від сполук відбирається Оксиген; речовини, що відбирають Оксиген, називаються відновниками (при цьому вони самі окислюються). Далі буде дане й інше визначення понять “окиснення” і “відновлення”. А подане визначення, історично перше, зберігає значення і сьогодні, особливо в органічній хімії.

Реакція відновлення протилежна реакції окиснення. Обидві ці реакції завжди протікають одночасно як один процес: при окисненні (відновленні) однієї речовини обов’язково одночасно відбувається відновлення (окиснення) іншої.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ВОДНЮ – ВОДЕНЬ - Довідник з хімії