У чому полягає сутність основних ідей соціальних реформ Дж. С. Мілля?

Історія економічних вчень

ЕВОЛЮЦІЯ КЛАСИЧНОЇ ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XIX ст. ЗАВЕРШЕННЯ КЛАСИЧНОЇ ТРАДИЦІЇ

У чому полягає сутність основних ідей соціальних реформ Дж. С. Мілля?

Мілль на відміну від інших представників класичної школи не вважав сучасний йому капіталізм доцільним та ідеальним ладом, тому запропонував широку програму соціальних реформ, у якій намагався, за його словами, “поєднати максимум індивідуальної свободи в дії зі спільним володінням природними багатства земної кулі та рівною участю всіх у

продуктах праці”.

Основні ідеї соціальних реформ Мілля зводились до таких вимог:

1) ліквідація системи найманої праці через створення кооперативної виробничої асоціації;

2) соціалізація земельної ренти за допомогою земельного податку;

3) обмеження соціальної нерівності через скасування права спадщини.

Режим найманої праці Мілль вважав неприродним і руйнівним для людини, таким, що вбиває інтерес до трудової діяльності. Тому він пропонував замінити відносини найманої праці відносинами робітничої асоціації, які б грунтувались на принципах рівності всіх партнерів, спільноговкладення капіталів у виробництво, виборності робітниками управлінського апарату. В кооперативному ідеалі Мілля відчувається вплив французьких і англійських соціалістів – утопістів.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


У чому полягає сутність основних ідей соціальних реформ Дж. С. Мілля? - Економічні учення