Загальні ознаки глобалізації

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА

Розділ 1
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ

1.2. ГЛОБАЛІЗАЦІЯ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ 1.2.1. Загальні ознаки глобалізації.
Глобалізація – об’єктивне явище сучасного світу, тобто таке, що не залежить від суб’єктивних бажань, уподобань і антипатій. Глобалізація – це рух людства до формування цілісної глобальної цивілізації. В основі цього руху лежать економічні чинники.
Економікам країн стає тісно у своїх національних рамках. Економіка планети стає справді глобальною. Глобалізація

економіки у найширшому значенні цього поняття означає, що державні кордони та відмінності між світовими фінансовими ринками втратили своє колишнє значення. Цьому сприяли передусім такі тенденції;
– глобалізація фінансів;
– підвищення ролі транснаціональних корпорацій;
– розширення експорту прямих інвестицій з Північної Америки, Західної Європи та Східної Азії;
– міжнародна спеціалізація виробництва і торгівлі товарами та послугами;
– глобалізація третинного сектору (сфери послуг) економіки;
– глобалізація управлінських функцій;
– перетворення туризму на галузь світового масштабу;
– глобалізація проблем навколишнього середовища;
– міжнародна економічна інтеграція.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Загальні ознаки глобалізації - Довідник з економіки