Загальна характеристика лужних металів – ДЕЯКІ ПРЕДСТАВНИКИ МЕТАЛІВ

Хімія підготовка до ЗНО та ДПА
Комплексне видання

ЧАСТИНА І

ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ

ДЕЯКІ ПРЕДСТАВНИКИ МЕТАЛІВ

Загальна характеристика Лужних металів

Будова атомів лужних металів

У зовнішньому електронному шарі атоми лужних металів мають по одному електрону. У передзовнішньому електронному шарі в атома Літію 2 електрони, а в атомів інших металів по 8 електронів. Однакова будова не тільки зовнішнього, але й передостаннього електронного шару атомів усіх лужних металів, окрім Літію, обумовлює велику подібність властивостей

цих елементів. Водночас збільшення заряду ядра й загального числа електронів в атомі зі збільшенням порядкового номера, збільшення числа електронних шарів (збільшення радіуса) спричиняє деякі відмінності в їхніх властивостях (збільшення легкості віддачі валентних електронів, посилення металічних властивостей).

Маючи в зовнішньому електронному шарі тільки по одному електрону, що перебуває на порівняно великій відстані від ядра, атоми цих елементів досить легко віддають електрон, тобто характеризуються низькою енергією іонізації. Утворювані при цьому однозарядні позитивні іони мають стійку електронну структуру

відповідного інертного газу (Li+ → Не ; Na+ → Ne тощо). Легкість віддачі зовнішніх електронів характеризує розглядані елементи як найбільш типових представників металів: металічні властивості в лужних металів виражені дуже чітко.

Загальні фізичні властивості лужних металів

Усі лужні метали мають кубічну об’ємно-центровану кристалічну гратку, яка не є щільно упакованою (атоми займають у ній лише 68 % наявного об’єму), тому всі лужні метали – легкі. Вони мають металічний блиск на свіжому зрізі металу.

Лужні метали характеризуються незначною твердістю, малою густиною, низькими температурами кипіння й плавлення, що пояснюється слабкими хімічними зв’язками в кристалічних гратках цих металів.

Загальні хімічні властивості лужних металів

Лужні метали належать до числа найбільш активних у хімічному відношенні елементів. На свіжому зрізі лужні метали мають блискучу поверхню, однак, вступаючи в контакт із киснем повітря, вони окислюються й швидко тьмяніють, тому в разі потреби їх зберігають під шаром гасу. Усі лужні метали горять в атмосфері повітря, утворюючи оксиди одного або кількох типів – нормальні оксиди складу Ме2О, пероксиди складу Ме2О2 та супероксиди МеО2. При цьому тільки літій згорає на повітрі з утворенням оксиду:

4Li + О2 = 2Li2О,

А інші лужні метали утворюють пероксиди й супероксиди (або їхню суміш):

3Na + 2О2 = Na2О2 + NaО2.

Оксиди Натрію й Калію можуть бути отримані тільки при нагріванні суміші пероксиду з надлишком металу за відсутності кисню:

К2О2 + 2К = 2K2O.

Легко віддаючи в хімічних реакціях свої валентні електрони, лужні метали є енергійними відновниками. Усі лужні метали сполучаються з воднем при нагріванні, утворюючи гідриди:

2Ме + Н2 = 2МеН.

При взаємодії з галогенами, сіркою, азотом, фосфором, вуглецем та кремнієм утворюються відповідно галогеніди, сульфіди, нітриди, фосфіди, карбіди та силіциди.

При взаємодії лужних металів з водою утворюються луги й водень:

2Ме + 2Н2О = 2МеОН + Н2.

Активність металів зростає згори вниз за групою.

Із кислотами всі лужні метали реагують із вибухом, тому такі реакції спеціально не проводять.

Солі лужних металів розчиняються у воді, за винятком деяких солей Літію: фториду, карбонату та фосфату.

Якщо внести в полум’я газового пальника сіль лужного металу, то вона розкладається, і пари вивільненого металу забарвлюють полум’я в характерний для даного металу колір. Калій забарвлює полум’я у фіолетовий колір, Натрій – у жовтий, а Літій – у малиновий. Леткі солі Рубідію та Цезію забарвлюють безбарвне полум’я пальника в рожево-фіолетовий колір.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Загальна характеристика лужних металів – ДЕЯКІ ПРЕДСТАВНИКИ МЕТАЛІВ - Довідник з хімії