Займенники 2-ї особи однини і множини

Урок 80

Тема. Займенники 2-ї особи однини і множини

Мета: вчити змінювати займенники 2-ї особи однини і множини за відмінками, спостерігати за зміною цих займенників, продовжити формувати навички роздільного написання займенників з прийменниками; розвивати мовне чуття; виховувати ввічливість у стосунках з оточуючими, шанобливе ставлення до рідних.

Обладнання: етимологічні та тлумачні словники.

ХІД УРОКУ

I. Перевірка домашнього завдання

II. Актуалізація опорних знань та мотивація навчання

Творчий диктант.

Запишіть

у родовому відмінку:

Вісімдесят, я, п’ятдесят, сорок, ти, шістдесят, ми, сімдесят.

– За якою ознакою записані слова можна розділити на дві групи?

– Прочитайте тільки числівники. Правопис яких числівників у родовому відмінку потрібно запам’ятати?

– Прочитайте займенники. Який із них зайвий? (Тебе, тому що він належить до 2-ї особи.)

– Який займенник теж належить до 2-ї особи?

III. Оголошення теми і мети уроку

– Спрогнозуйте тему нашого уроку.

– А що ми будемо вчитися робити?

IV. Первинне сприйняття та усвідомлення нового матеріалу

1. Колективна робота

Ланцюжком біля

дошки учні відмінюють займенники ти і ви. Потім вчитель дає хвилинку на запам’ятовування, після чого пропонує з пам’яті усно відновити форми займенників.

– А як можна відтворити відмінкові форми? (За питаннями)

– Порівняйте відмінювання займенників 1-ї і 2-ї особи. Що ви помітили?

2. Гра “Хто більше?”

Усне виконання вправи 54.

3. Самостійне виконання вправи 53

– Чи потрібні нам наведені вислови у житті? Для чого?

– А в чому різниця між вживанням займенників ти і ви?

– Де можна використати вислів, наведений після вправи?

– А як ви розумієте значення слова гардероб?

V. Закріплення та систематизація знань

1. Робота зі словниками і словниковим словом

Одна група працює з етимологічними словниками, а друга – з тлумачними.

Потім групи обмінюються результатами досліджень. З’ясовують, що слово гардероб – багатозначне.

– Крім того, слово гардероб внесено й до орфографічного словника. Чому?

– Запишіть слово, підкресліть літери, які треба запам’ятати.

– Внесіть слово до словничка.

– Складіть і запишіть речення із словом гардероб в одному із його значень.

2. Колективне виконання вправи 56

– Які займенники зустрілися в тексті? Визначте їх особу, число і відмінок.

– Яким членом речення є займенник у називному відмінку? А в непрямих відмінках?

3. Коментар до домашнього завдання

4. Розвиток зв’язного мовлення

Навчальний переказ за даним початком у вправі 55 (4).

VI. Підсумок уроку

– Подивіться на займенники, записані на дошці. Виберіть тільки займенники 2-ї особи.

З неї, через них, для нього, біля неї, за тебе, проти мене, проти ваш, після неї, після вас, перед тобою, серед вас, завдяки нам, повз тебе, під його, за тобою, навколо тебе, навколо вас.

– Доведіть, що ці займенники належать до 2-ї особи.

– Яке правило ілюструє наведені відмінкові форми? (Правопис займенників з прийменниками)

VII. Домашнє завдання

Вправа 57, повторити словникові слова.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Займенники 2-ї особи однини і множини - Плани-конспекти уроків по українській мові