Застосування алюмінію та його сплавів – МЕТАЛИ ГОЛОВНИХ ПІДГРУП

ПОСІБНИК З ХІМІЇ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ ДО ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Частина II. НЕОРГАНІЧНА ХІМІЯ

Розділ 13. МЕТАЛИ ГОЛОВНИХ ПІДГРУП

§ 13.13. Застосування алюмінію та його сплавів

Фізичні та хімічні властивості алюмінію зумовили його широке застосування в техніці. Значним споживачем алюмінію є авіаційна промисловість: літак на Застосування алюмінію та його сплавів   МЕТАЛИ ГОЛОВНИХ ПІДГРУП складається з алюмінію та його сплавів, а авіацшнии двигун – на Застосування алюмінію та його сплавів   МЕТАЛИ ГОЛОВНИХ ПІДГРУП зі сплавів алюмінію. Тому алюміній називають “крилатим” металом. З алюмінію виготовляють

кабель і проводи: при однаковій електричній провідності їх маса у два рази менша, ніж відповідних виробів з міді.

Враховуючи корозійну стійкість алюмінію, з нього виготовляють деталі апаратів і тару для нітратної кислоти. Корпуси автобусів, тролейбусів, суцільнометалевих вагонів роблять

З алюмінію та його сплавів. З алюмінію виготовляють упаковку для харчових продуктів і посуд. Для туриста найкращий чайник алюмінієвий – у ньому швидко закипає вода.

Порошок алюмінію є основою при виготовленні сріблястої фарби для захисту залізних виробів від корозії.

У виробництві металів алюміній посідає друге

місце після заліза. Одне з найважливіших застосувань алюмінію в металургії – добування за його допомогою металів з оксидів. Алюмінотермію відкрив російський хімік М. М. Бекетов. При алюмінотермії реакція відбувається дуже швидко, виділяється значна кількість теплоти, а температура суміші досягає З 500°С.

За цих умов відновлений метал одержують в рідкому стані, а на поверхню спливає оксид алюмінію у вигляді шлаку.

Суміш еквівалентних кількостей порошку алюмінію і оксиду феруму(ІІ, ІІІ) (залізної окалини) називається термітом. Реакція горіння терміту відбувається за рівнянням:

3Fe3O4 + 8Аl = 4Аl2О3 + 9Fe, ∆Н° = -3300 кДж.

Теплоти, що виділяється, цілком достатньо для повного розплавляння отримуваного заліза. Терміт використовують для зварювання стальних виробів.

Алюмінотермія застосовується для добування хрому, марганцю, ванадію, титану, цирконію та інших металів з їх оксидів, а також для виробництва спеціальних сталей.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Застосування алюмінію та його сплавів – МЕТАЛИ ГОЛОВНИХ ПІДГРУП - Довідник з хімії