Аналіз кореляційний

Аналіз кореляційний – сукупність методів математичної статистики, які дають змогу виявити суцільність не функціональних (випадкових) зв’язків між різними змінними величинами (показниками, явищами). Залежно від кількості змінних розрізняють парну і множинну кореляції. Так, парна кореляція існує між витратами на рекламу й обсягом продажу. А. к. дає змогу встановити рівень залежності однієї величини (показника) від іншої у вигляді коефіцієнта кореляції.

ревірка знань або уявлень споживачів про властивості товарів і послуг.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Аналіз кореляційний - Економічний словник