Аналіз оборотності оборотних засобів

Аналіз оборотності оборотних засобів – сукупність прийомів, спрямованих на виявлення резервів підвищення ефективності виробництва та раціонального використання фінансових ресурсів. Способами вимірювання оборотності оборотних засобів є: а) визначення кількості обертів оборотних засобів за досліджуваний період; б) визначення коефіцієнта закріплення оборотних засобів; в) визначення швидкості обертання оборотних засобів. Так, кількість обертів оборотних засобів за аналізований період (як правило, за рік) визначають як відношення обсягу реалізації продукції до середньої вартості оборотних засобів.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Аналіз оборотності оборотних засобів - Економічний словник