ФІЗІОЛОГІЯ КЛІТИНИ – ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ І ЙОГО БУДОВА – ЛЮДИНА

Біологія – універсальний довідник

ЛЮДИНА

ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ І ЙОГО БУДОВА

ФІЗІОЛОГІЯ КЛІТИНИ

Жива клітина має ряд властивостей: здатність до обміну речовин і розмноження, подразливість, ріст і рухливість, на основі яких здійснюються функції цілого організму.

Цитоплазма і ядро клітини складаються з речовин, які потрапляють в організм через органи травлення. У процесі травлення відбувається хімічний розпад складних органічних речовин з утворенням більш простих сполук, які з кров’ю приносяться до клітини. Енергія, яка виділяється при хімічному розпаді, використовується для підтримання процесів життєдіяльності клітин. У процесі біосинтезу прості речовини, що поступають у клітину, перетворюються в ній на складні органічні сполуки. Продукти розкладу – вуглекислий газ, воду й інші сполуки – кров несе із клітини до нирок, легень і шкіри, які виділяють їх у зовнішнє середовище. У результаті такого обміну речовин склад клітин постійно поновлюється: одні речовини в них утворюються, інші – руйнуються.

Клітина як елементарна одиниця живої системи характеризується подразливістю, тобто здатністю реагувати на зовнішні і внутрішні впливи.

Більшість клітин організму людини розмножуються шляхом непрямого поділу. Перед поділом кожна хромосома добудовується за рахунок наявних у ядрі речовин і стає подвійною, тобто відбувається подвоєння кількості хромосом. Процес непрямого поділу складається з декількох фаз.

1. Профаза: ядро збільшується в об’ємі; хромосоми вкорочуються і потовщуються, видно хроматиди; утворюється веретено поділу з центріолями.

2. Метафаза: хромосоми розташовуються у площині екватора клітини одна навпроти одної і прикріплюються до ниток веретена поділу.

3. Анафаза: хроматиди розходяться до протилежних полюсів клітини.

4. Телофаза: формується два інтерфазних ядра, утворюється перетяжка, а потім – перегородка, що розділяє дочірні клітини.

У результаті такого поділу забезпечується тотожний розподіл хромосом – носіїв спадкових ознак і властивостей організму – між двома дочірніми клітинами.

Клітини ростуть, збільшуючись в об’ємі, а деякі мають здатність пересуватися.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

ФІЗІОЛОГІЯ КЛІТИНИ – ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ І ЙОГО БУДОВА – ЛЮДИНА - Довідник з біології