Чергування О – А – Чергування голосних у дієслівних коренях

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО
БУДОВА СЛОВА. СЛОВОТВІР

Чергування голосних у дієслівних коренях

Чергування О – А

Це чергування відбувається в коренях ряду дієслів, змінюючи їх значення. Дієслова з О зазвичай позначають тривалу, нерозчленовану дію або одноразову, закінчену; дієслова з А – повторювану, багаторазову дію: Гонити – ганяти, котити – качати, кроїти – краяти, ломити – ламати; могти, змогти, допомогти та ін. – вимагати, допомагати; скочити – скакати, схопити – хапати, стояти – стати.

Однак більшість дієслів має кореневий О, що не чергується з А: Вимовити – вимовляти, виростити – вирощувати, простити – прощати,

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Чергування О – А – Чергування голосних у дієслівних коренях - Довідник з української мови