Чергування [г], [к], [х]

ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ

§27. НАЙПОШИРЕНІШІ ВИПАДКИ ЧЕРГУВАННЯ ГОЛОСНИХ І ПРИГОЛОСНИХ ЗВУКІВ

Чергування [г], [к], [х] – [ж], [ч], [ш] – [з´], [ц´], [с´]

348. Прочитайте. Вимовте приголосні звуки, які чергуються в кожній з утворених пар слів.

Подруга – подрузі; рука – у руці; муха – на мусі; подяка – подяці, кожух – у кожусі.

Чергування [г], [к], [х]

349. Перепишіть, ставлячи подані в дужках слова в потрібній формі. Вимовте приголосні звуки, які за утворення інших форм слова чергуються.

1. На одній (рука) та

не однакові пальці. 2. Не шукай грибів у ведмежому (барліг). 3. Короткий хвіст (муха) не подобається. 4. Як до школи, Гриця в (бік) коле. 5. Краще хліб у коморі, ніж перо на (капелюх). 6. Мудрість – найлегша ноша в (дорога).

Народна творчість.

350. Змініть форму поданих слів або доберіть до них спільнокореневі так, щоб у коренях чергувалися приголосні звуки. Запишіть слова парами.

Чергування [г], [к], [х]

I. Юнак, друг, рух, відвага, дух, зайчиха, око, плуг, потіха, місяць, лелека, горох, сніг.

II. Молоко, крига, горіх, вік, пух, берег, щука, стріха, язик, нога, мачуха, осика, порох.

Підкресліть літери, що позначають приголосні

звуки, які чергуються.

351. Виділені іменники замініть спільнокореневими прикметниками, що вказують на приналежність предмета особі.

Чергування [г], [к], [х]

Книжка Маринки. Олівець Ольги. Любов матінки. Стрічка Надійки. Слід мухи.

Підкресліть літери, що позначають звуки, які за такого творення чергуються.

352. Перепишіть прислів’я, подані в дужках іменники ставлячи у формі кличного відмінка.

1. Терпи, (хлопець), козаком будеш. 2. Не журись, (козак), нехай ворог плаче. 3. Не шуми (луг), зелений (байрак)! 4. Краще, (жук), утікай, бо настане тобі край. 5. (Язик), горе тебе смиче!

Значення виділеного слова з’ясуйте за тлумачним словничком.

– Поясніть розділові знаки в реченнях, ускладнених звертаннями.

353. Перепишіть, уставляючи пропущені літери.

1. Груша цвіте, наче скупана в моло..і (Є. Гуцало). 2. Проснулась на стрі. .і лелека, дивиться чуло кругом (В. Сосюра). 3. У лепе..і сховався шерех (М. Малахута). 4. Хто це руки лама в завірю..і? (В. Сосюра). 5. Конюшина падає під ноги, в ту..і клонить голови червоні (М. Рильський). 6. Життя в труді й напру..і проліта (Д. Луценко).

Визначте слова із сумнівними ненаголошеними голосними. Позначте в цих словах орфограми та поясніть їхній правопис.

– Укажіть речення, ускладнені однорідними членами, поясніть у них розділові знаки.

354. Перепишіть діалоги, ділячи текст на репліки та розставляючи пропущені розділові знаки. Подані в дужках іменники поставте у формі кличного відмінка.

1. Де живеш (кулик) В болоті Там же погано Я звик (Народна творчість). 2. (їжак) (їжак) чому вовчик плаче Як мене боров язика вколов (Я. Поклад). 3. Корж із маком – їжа з їж. Сядь, (їжак), з нами їж. Скинь лише піджак-голчак! Я свій корж з’їм (вовк) й так (Г. Чубач).

Вимовте приголосні, які чергуються при зміні форми іменників.

– Поясніть розділові знаки в реченнях, ускладнених звертаннями.

– Чергування приголосних у коренях дієслів

355. Прочитайте прислів’я, ставлячи подані в дужках дієслова в потрібній формі. Випишіть слова парами: дієслово, подане в дужках, та дієслово у формі, яку ви утворили. Підкресліть літери, що позначають звуки, які чергуються.

Чергування [г], [к], [х]

1. Кожна корова своє телятко (лизати). 2. Сові сонце очі (різати). 3. Покірної голови меч не (сікти). 4. Як рубаєш дерево, (берегти) себе. 5. Сидить гультяй на лавиці, кучерики (чесати). 6. Водою я (чистити) тіло, а словом – душу.

Чергування [г], [к], [х]

356. Кожне дієслово усно поставте у формі І особи однини теперішнього часу. Вимовте приголосні звуки, що чергуються.

Чергування [г], [к], [х]

Носити, казати, кликати, лизати, берегти, летіти, чистити, лагодити, ходити, сидіти, водити, гордитися.

357. Перепишіть прислів’я, уставляючи пропущені літери. За потреби звіртеся з правилом.

1. Береженого Бог бере..е, а козака шабля. 2. Як напи..е дурень, то не розбере і розумний. 3. Вогонь пе..е, а вода студить. 4. Не помо..е вороні шампунь, а крукові мило. 5. Буває, що й черепок бли..ить. 6. По одежі стрічають, по уму прово..ають. 7. Вода очи..ає лише тіло, а сльоза – усе єство.

Виділені слова передайте звукописом.

– Визначте слова протилежного значення.

358. Перепишіть, ставлячи подані в дужках дієслова в потрібній формі. Літери, що позначають приголосні, які при утворенні форм дієслова чергуються, підкресліть.

Чергування [г], [к], [х]

1. У маминім садку вітрець гілки (колихати) (Н. Кир’ян). 2. Я (погладити) траву, наче теплого доброго звіра (О. Слоньовська). 3. А серце голубом (воркотіти) (Г. Соколенко). 4. (Посидіти) під кленом крислатим, нап’юся з криниці води (Б. Дегтярьов). 5. (Ходити), сумую і питаю, за що я мушу сумувать? (М. Рильський).

Вимовте приголосні звуки, які чергуються при творенні форм дієслів.

359. Перепишіть. Після виділених дієслів запишіть у дужках їхню неозначену форму. Букви, що позначають приголосні звуки, які чергуються, підкресліть.

Чергування [г], [к], [х]

1. Колише рідна пісня нашу долю (П. Перебийніс). 2. Я нанижу з калиноньки намиста (Л. Забашта). 3. Ой піду я в гай зелений, посаджу я руту (Т. Шевченко). 4. Важкими росами трава намокла плаче (І. Качуровський). 5. Як все біжить, як міниться, тече! (Б. Олександрів). 6. Виходжу на засніжене подвір’я (М. Рильський). 7. Ненавиджу я слабкості свої (Л. Костенко). 8. А вітер не співає вже, а свище (М. Гриценко).

ХОЧУ І МОЖУ! ЗНАЮ І РОЗПОВІДАЮ!

Запитання і завдання для самоперевірки

– Що таке чергування звуків? У яких значущих частинах слова може відбуватися чергування? Наведіть приклади.

– Які голосні звуки чергуються в закритих і відкритих складах? Наведіть приклади.

– Я кі звуки чергуються у формах слів Київ – Києва, Чугуїв – Чугуєва?

– У яких випадках літеру і пишуть у коренях дієслів? Наведіть приклади.

– За якої умови в коренях після букв, що позначають шиплячі та [г], [к], [х], пишуть літеру и? Коли пишуть і?

– Наведіть приклади чергування приголосних у коренях слів.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Чергування [г], [к], [х] - Українська мова