Чергування голосних [о] з [а], [е] з [и], [е] з [і] в коренях дієслів

БУДОВА СЛОВА. СЛОВОТВІР. ОРФОГРАФІЯ

УРОК № 88

Тема. Чергування голосних [о] з [а], [е] з [и], [е] з [і] в коренях дієслів

Мета: ознайомити учнів з найпоширенішими випадками чергування голосних звуків о-а, е-и, е-і; домогтися засвоєння ними цих правил, навчити правильно писати голосні у словах; прищеплювати учням повагу до предмета.

Обладнання: підручник.

ХІД УРОКУ

I. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

1. Перевірка домашньої вправи.

2. Робота з повторення.

Завдання: повторити відомості про способи словотвору.

II. ОГОЛОШЕННЯ

ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАННЯ ШКОЛЯРІВ

IV. СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Робота за підручником.

Вправа 584.

Завдання: порівняти слова, подані парами. Звернути увагу на суфікси, що стоять у складах після виділених букв.

2. Слово вчителя.

У коренях дієслів о чергується з а, е з і, якщо далі йде склад із суфіксом – а-, рідше – – ува-. Але якщо звук е стоїть перед р, то він чергується з и. Звук е чергується з и також у дієсловах стелити – застилати (але: застеляти), клену – проклинати.

Винятки: немає чергування в словах вимовити – вимовляти, просити –

прощати, копати – викопувати та ін.

3. Творча робота.

Завдання: до поданих слів дібрати спільнокореневі, в яких е чергується з і.

Плести, тече, замести, пекти, викоренити, почепити, утекти, загребти.

4. Робота за підручником.

Вправи 585, 586 (письмово).

5. Робота біля дошки.

Завдання: поширити подані речення. Записати їх, виділити головні члени речення.

Допомогти матері. Намагатися вчитися краще. Кататися на ковзанах. Котитися з гори.

6. Колективна робота.

Завдання: дібрати до поданих слів слова, в яких відбувається чергування е-и.

Терти, вмерти, беру, жерти, стелити, дерти.

7. Робота біля дошки і в зошитах.

Завдання: переписати записані на дошці речення, вставляючи пропущені букви. Підкреслити і пояснити орфограми.

Північні океанські вітри часто наг..няють хвилю з моря. (І. Цюпа.) Ніяка туга краси перем..гати не повинна. (Л. Українка.) Хуртовина гуде, зам..тає стежину людині. (П. Воронько.) Не вм..рає душа наша, не вм..рає воля. (Т. Шевченко.) Прямо над нашою хатою прол..тають лебеді. (М. Стельмах.)

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Робота за підручником.

Вправа 589.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підручник, § 67, вправа 590.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Чергування голосних [о] з [а], [е] з [и], [е] з [і] в коренях дієслів - Плани-конспекти уроків по українській мові