Урок розвитку мовлення. Чергування голосних у коренях іменників жіночого та чоловічого роду в однині. (Вправи 116-120)

Тема. Чергування голосних у коренях іменників жіночого та чоловічого роду в однині. (Вправи 116-120).

Мета. Ознайомити учнів із випадками чергування голосних звуків в окремих відмінках іменників чоловічого та жіночого роду на приголосний; виробляти вміння визначати звуки, що чергуються.

Обладнання: індивідуальні картки, мовний матеріал.

Хід уроку

I. Організація класу.

Побажаймо собі успіху! Посміхнімося, і хай гарний настрій нам допоможе працювати.

II. Перевірка домашнього завдання.

1. Вправа 115.

– Прочитайте загадки

і відгадайте їх.

– У яких іменниках зі зміною форми слова відбувається зміна кінцевого приголосного основи? – – Прочитайте записані пари слів.

2. Творча робота.

– Спишіть, розкриваючи дужки.

Зима. Тумани сизі.

А річка спить у (крига).

Замерзла на морозі

Берізка при (дорога).

І холодно у лісі

Кленку, калині, (вільха).

З зимою наодинці

Не страшно лиш (ялинка).

– Визначте відмінки іменників:

І група – у 3 реченні.

II група – у 4 реченні.

ІІІ група – у 5 реченні.

3. Робота з індивідуальними картками.

Картка 1

Запиши текст, розкриваючи дужки. Добери

заголовок. Визнач відмінок змінених тобою іменників.

Я запропонувала (подруга) прогулятись лісом. У лісі було, як у (казка). Ми прислухалися до тихого шепоту листочків на (берізка) і (вільха). Дивувалися маленькій (комашка), що тягне важчу за себе ношу, і прудкій (білочка), що так спритно перестрибує з гілки на гілку.

Як цікаво в лісі!

Картка 2

Запиши подані іменники у давальному відмінку.

Жменька –

Скринька –

Берізка –

Сопілка –

Вишенька –

Ненька –

Хатинка –

Оленка –

Яблунька –

Стеблинка

Картка З

Запиши повні відповіді на запитання. Визнач відмінки змінених тобою іменників. Поясни їх правопис.

Кому заспівала мати колискову? (Донька.)

На чому розтанула сніжинка? (Долонька.)

Кому подарували плаття? (Галинка.)

III. Повідомлення теми і завдань уроку.

– Пригадайте, в яких іменниках відбувається чергування приголосних.

– Коли це відбувається?

– Що відбудеться зі зміною форми слів кіт, повінь!

– Це проблемне питання і будемо сьогодні досліджувати.

IV. Сприймання і усвідомлення нового матеріалу.

1. Спостереження над мовним матеріалом (вправа 116).

А) Бесіда за змістом тексту.

– Який це текст – розповідь, опис чи міркування? Доведіть свою думку.

– Коли осінь приносить людям радість, а коли – смуток?

Б) Складання таблиці.

– Складіть у зошиті таблицю за зразком підручника.

– Складіть правило про чергування голосних звуків у деяких іменниках чоловічого і жіночого роду, що в початковій формі мають нульове закінчення.

2. Засвоєння правила (с. 60).

3. Хвилинка-цікавинка.

Коли “І” кінчає слово,

“Е” чи “О” завжди готові

“І” в основі замінити

І за нього послужити.

Порівняй: в печі, до печі,

Слово, сказане до речі,

Солі, осені і кості,

Від хоробрості, від злості…

4. Списування із завданням (вправа 117).

– Прочитайте текст, з’ясуйте значення невідомих слів.

– Які почуття викликає зміст цього тексту? Яка його головна думка?

– Спишіть текст, підкресліть іменники, в яких відбулось чергування звуків [і] з [о].

– Подумайте і назвіть слова, у яких може відбуватися чергування голосних звуків [і] з [о]. Поясніть свої міркування.

Фізкультхвилинка.

5. Коментоване списування (вправа 118).

– Прочитайте поради, уживаючи правильні відмінкові форми іменників. Спишіть вірш, поясніть правопис утворених відмінкових форм іменників.

– Побудуйте звукові моделі іменників-антонімів.

– Поміркуйте, поясніть (завдання 4).

V. Осмислення, узагальнення і систематизація знань.

1. Творча вправа (вправа 119).

– Прочитайте прислів’я, доповнюючи їх словами з довідки, і подумайте над їхнім змістом.

– Випишіть іменники жіночого роду за зразком:

Старанність і – о

– Поміркуйте, чому так говорять: “Де багато слів, там мало мудрості”.

2. Вправи для самостійної роботи (робочий зошит).

3. Робота із загадками.

– Відгадайте загадки.

– Запишіть слова-відгадки у початковій формі та в родовому відмінку однини.

– Махнула птиця крилом, закрила півсвіту чорним рядном. (Ніч.)

– Білий камінь у воді тане. (Сіль.)

– Я морозу не боюсь, а хто замерзне – я сміюсь. Бабу гріє не кожух, а веселий теплий дух. (Піч.)

4. Гра “Чарівне сито”.

– Утворіть від поданих слів іменники.

– “Пересійте” утворені слова через “сито” і залишіть тільки ті, що стосуються теми сьогоднішнього уроку.

Юний – … , болючий – … ,

Щирий – … , возити – … ,

Вечірній – … , збоку – … ,

Мудрий -… , вітати – … .

VI. Підсумок уроку.

1. Вправа “Інтерв’ю”.

– Що нового ви дізналися сьогодні на уроці?

– Коли відбувається чергування голосних звуків в іменниках жіночого і чоловічого роду?

2. Метаграма.

З “н” – частина я доби,

З “п” – я грію щозими,

З “р” – предметом стану я.

Ось вам загадка моя.

(Ніч, піч, річ)

VII. Повідомлення домашнього завдання з попереднім інструктажем.

С. 60 – правило, с. 61 – вправа 120.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Урок розвитку мовлення. Чергування голосних у коренях іменників жіночого та чоловічого роду в однині. (Вправи 116-120) - Плани-конспекти уроків по українській мові