Числові і буквені вирази. Формули. Властивості додавання і віднімання

УРОК 26

Тема. Числові і буквені вирази. Формули. Властивості додавання і віднімання

Мета: закріпити знання учнів про основні поняття теми (числові і буквені вирази, формули, значення числового виразу); продовжувати відпрацьовувати навички складання і знаходження значень буквених виразів при зазначених значеннях змінних, повторити тему “Додавання і віднімання”; підготовити учнів до тематичної контрольної роботи № 2.

Тип уроку: систематизація знань.

Обладнання: таблиці-схеми “Властивості додавання натуральних чисел”,

“Властивості віднімання натуральних чисел”, “Формули, вирази”.

Хід уроку

I. Перевірка домашнього завдання; актуалізація опорних знань

Усні вправи

1. Знайдіть суму, різницю, добуток і частку чисел 20 і 5.

2. Суму чисел 13 і 17 збільшіть у 5 разів.

3. Різницю чисел 72 і 46 збільшіть на 14.

4. Чому дорівнює значення виразу 3х – 8, якщо: 1) х = 9; 2) х = 0?

5. Обчисліть значення у за формулою: у = х – х + 13, якщо: 1) х = 1; 2) x = 10.

6. Два равлики повзуть зі швидкістю 5 м/хв. і 3 м/хв. З якою швидкістю вони віддаляються один від одного, якщо:

1) повзуть в одному напрямку;

2) повзуть назустріч один одному?

7.

Серед виразів знайдіть пари рівних і поясніть, чому вони рівні:

1) а + (b + с); 2) а – (b + с); 3) (а + /span>b) – с; 4) (а – с) + b;

5) (а + с) + b; 6) (а – b) – с.

II. Відпрацювання навичок

Розв’язування вправ

На уроці учні розв’язують вправи на обчислення значень числових виразів (додаткова задача № 1), на складання буквених виразів і знаходження їх значення при заданих значеннях змінної (№ 259, 261, 275, додаткова задача № 2) та задачі на повторення попереднього матеріалу (додавання та віднімання натуральних чисел) (додаткові завдання № 3,4,5).

@ Слід зазначити, що для більшої ефективності розв’язання задач слід вимагати від учнів усвідомлення всіх своїх Дій, тобто називати ті властивості та означення, які були вивчені в цьому розділі (додавання, віднімання, властивості додавання і віднімання, формули, числові й буквені вирази).

Для більшої наочності можна звертатись до таблиць, які вчитель вивішує на початку уроку.

Додатково

1. Порівняйте значення виразів:

1) (36 + 30) : 11 і (34 – 22) : 2;

2) 79 – 34 + 156 : 2 : 6 і (216 + 197) : 7.

2. Перевірте, чи правильна нерівність:

1896 – (635 + 458) < 2400 - (1729 - 123).

3. У залі для глядачів т рядів, а в кожному ряду на 5 місць більше, ніж кількість рядів. Скільки місць в залі для глядачів? Складіть вираз для розв’язання задачі, знайдіть його значення, якщо m = 15; 20.

4. Знайдіть значення виразу, обираючи зручний порядок обчислень:

1) (524 + 397) – 224;

2) 877 – (377 + 216);

3) (325 + 419) + 675;

4) 631 + 308 + 1369 + 692.

5. Спростіть вираз:

1) (63 + х) + 29;

2) а + 614 + 235;

3) (22 + а) – 7; 4) 69 – (т + 12).

6. На першій зупинці з автобуса вийшло 11 пасажирів, а ввійшло 6. На другій зупинці вийшло 8, а ввійшло 15 пасажирів. Скільки пасажирів було
в автобусі до першої зупинки, якщо після другої зупинки їх стало 30?

III. Підбиття підсумків

Учитель ще раз коротко зупиняється на основних поняттях розділу (називає і розкриває їх зміст, спираючись на таблиці).

IV. Домашнє завдання

Залежно від того, чи працює вчитель із повним комплектом літератури (підручник + робочий зошит), чи ні, домашнє завдання може бути або варіанта Б, або варіанта А.

А. Повторити § 2 п. 7-9; №№ 251; 274; 306.

Скласти і розв’язати по 2 приклади на застосування властивостей додавання і віднімання натуральних чисел (числові вирази і вирази із змінними).

Б. Тематична контрольна робота № 2 в робочих зошитах.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Числові і буквені вирази. Формули. Властивості додавання і віднімання - Плани-конспекти уроків по математиці