Віднімання натуральних чисел. Властивості віднімання

УРОК 23

Тема. Віднімання натуральних чисел. Властивості віднімання

Мета: закріпити засвоєння учнями означення віднімання двох натуральних чисел, властивостей нуля під час віднімання та знання властивостей віднімання натуральних чисел; завершити відпрацювання навичок застосування названих знань; перевірити рівень засвоєння навчального матеріалу.

Тип уроку: застосування знань, навичок та вмінь.

Обладнання: схема-таблиця “Віднімання натуральних чисел. Властивості віднімання”.

Хід уроку

І. Перевірка домашнього

завдання та актуалізація опорних знань

@ Розв’язання домашніх вправ може бути записано схематично за дошкою або ж за готовою умовою заповнюються відповіді під час фронтальної перевірки домашнього завдання (доречною може бути робота з сигнальними картками учнів та набором цифр). (Особливо звернути увагу учнів на №№ 245, 247.)

Усні вправи

1. Що означає відняти: 1) від 16 число 9; 2) число 12 від 19?

2. На скільки сума чисел 72 і 28 є більшою за їх різницю?

3. Серед виразів знайдіть рівні та обчисліть їх значення:

1) 24 – (14 + 7);

2) (24 – 14) – 7;

3) (24 + 17) – 14;

4) (24 – 14) + 17.

4. У п’ятому класі навчається

2 її хлопчик, що на 7 більше, ніж дівчаток. Скільки учнів у цьому класі?

5. Яке найменування треба поставити замість…, щоб рівність була правильною?

1) 7 грн. 35 к. – 535 … = 1 грн.;

2) 3 км 520 м + 2 480 … = 6 км;

3) 15… 4т 200 кг =10 т 400…

6. Знайдіть довжину відрізка CD (рис. 21).

Віднімання натуральних чисел. Властивості віднімання

II. Відпрацювання навичок

@ Оскільки увесь теоретичний матеріал теми викладено на попередніх двох уроках, то цей урок треба відвести під розв’язування різних видів вправ. Подальше відпрацювання навичок віднімання багатоцифрових натуральних чисел продовжується у процесі розв’язання вправ 211 (7, 8) та 221 (1,3).

Розв’язування задач на віднімання натуральних чисел. Можна запропонувати такі номери: № 226 (перед розв’язанням доречно буде знову звернутись до № 6 усних вправ і спробувати “намалювати” умову задачі за допомогою відрізків (рис. 22)).

Віднімання натуральних чисел. Властивості віднімання

№ 228 є логічним продовженням задачі № 226.

Як варіант завдання на застосування властивостей віднімання для спрощення виразів можна запропонувати № 236 (1; 3; 6). Для дослідження можна запропонувати учням скласти вираз і спростити його. (Аналогічний № 193 з попередньої теми.) Оформлення записів у зошитах учнів може бути таким: № 236

1) а – b – різниця; (а + 8) – b = (a – b) + 8 – нова різниця, отже, вона більша від (а – b) на 8.

Під час розгляду більш складних випадків (якщо відомі властивості не можна застосувати, доречно буде розглянути відповідні приклади).

Додатково № 240; 250.

III. Контроль засвоєння знань
Самостійна робота
Варіант 1

1. Обчисліть:

1) 65 015 – 8 249;

2) 300 000 – 217 157.

2. Знайдіть значення виразу, обираючи зручний порядок дій:

1) (547 + 195) – 147;

2) 358 – (158 + 317).

3. Розв’яжіть задачу. За три дні в магазині було продано 219 кг апельсинів. За перший день було продано 85 кг, що на 19 кг більше, ніж за другий. Скільки апельсинів було продано третього дня? В який день було продано найбільше апельсинів?

Варіант 2

1. Обчисліть:

1) 85 147 – 7 239;

2) 1 000 000 – 987 654.

2. Знайдіть значення виразу, обираючи зручний порядок дій:

1) (817 + 659) – 159;

2) 973 – (149 + 473).

3. Розв’яжіть задачу. Петрик, Василько та Миколка пішли рибалити. Разом вони спіймали 195 рибок, причому Петрик спіймав 54 рибки, що на 15 більше, ніж Василько. Скільки риб спіймав Микола? Хто з хлопців найспритніший рибалка?

IV. Домашнє завдання

П. 8 № 227; 229; 212 (5); 220 (3); 237.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Віднімання натуральних чисел. Властивості віднімання - Плани-конспекти уроків по математиці