Додавання натуральних чисел. Властивості додавання

УРОК 20

Тема. Додавання натуральних чисел. Властивості додавання

Мета: закріпити знання учнів про властивості додавання натуральних чисел; відпрацювати навички додавання багатоцифрових натуральних чисел; додавання величин і застосування переставної та сполучної властивостей додавання для раціоналізації обчислень.

Тип уроку: застосування знань, навичок та вмінь.

Обладнання: таблиця-схема “Властивості додавання”.

Хід уроку

І. Перевірка домашнього завдання

На дошці скорочено записане розв’язання домашніх

вправ (наприклад, в №№ 184,190 вказано тільки порядок виконання додавання, а потім відповідь).

№ 184

№ 190

1) Додавання натуральних чисел. Властивості додавання;

2) Додавання натуральних чисел. Властивості додавання;

3) Додавання натуральних чисел. Властивості додавання

4)Додавання натуральних чисел. Властивості додавання

1) Додавання натуральних чисел. Властивості додавання;

2) Додавання натуральних чисел. Властивості додавання;

3) Додавання натуральних чисел. Властивості додавання;

4) Додавання натуральних чисел. Властивості додавання

№ 197 (2)

№ 191

Додавання натуральних чисел. Властивості додавання

15 год. 40 хв. + 3 год. 50 хв. = 18 год. 90 хв. =19 год. 30 хв., оскільки

90 хв. = 1 год. 30 хв.

№ 201

444 + 44 + 4 + 4 + 4 = 500

II. Актуалізація

опорних знань

Усні вправи

1. Ігровий момент

@ Учитель нагадує учням, що найкраще додавання виконується, коли хоча б один з двох доданків – кругле число (закінчується на 0).

Зараз ми проведемо гру: ведучий (спочатку вчитель, а потім будь-хто з учнів) називає одноцифрове (двоцифрове) число, а будь-хто з гравців (учні класу) називають таке, щоб сума двох названих чисел була круглим числом.

(Наприклад, ведучий називає число 27, гравець – 13.)

Можна модифікувати гру так, щоб залучити до неї якомога більше учнів (наприклад, учні розбиваються на 2 команди, одна називає перший, інша – другий доданок, а ведучий перевіряє правильність).

Після виконання № 1 доречними будуть такі завдання:

2. Виконайте додавання, вибравши найбільш зручний порядок виконання дій.

1) (3 + 71) + 19;

2) 16 + (89 + 184);

3) 13 + 18 + 17 + 22;

4) 38 + 47 + 53 + 62.

3. Спростіть вираз:

1) (14 + n) + 16;

2) 17 + (n + 43);

3) 71 + b + 29;

4) с + 293 + 207.
Які властивості було вами використано в №№ 2, З?

III. Відпрацювання навичок

@ Оскільки в більшості учнів вміння виконувати додавання багатоцифрових чисел сформовані, бажано на цьому уроці організувати роботу так, щоб якомога більше часу учні працювали самостійно.

Розв’язання задач

№№ 179 (2, 4, 6); 183 (2, 4, 6, 8); 189 (2, 4, 6, 8); 194 (2, 4, 6, 8); 186.

IV. Перевірка засвоєння матеріалу та рівня сформованості вмінь і навичок учнів

Тестова самостійна робота

Варіант 1

1. Який із зазначених порядків виконання дій є найзручнішим для обчислення суми 83 + 127 + 273 + 417?

1) (273 + 417) + (127 + 83);

2) (273 + 127) + (417 + 83);

3) (417 + 127) + (273 + 83);

4) (83 + 127) + (417 + 273).

2. У якій з наведених сум вирази в дужках рівні?

1) (0 + 132) + (132 + 1);

2) (731 + 13) + (702 + 42);

3) (67 + 22) + (43 + 45);

4) (30 + 40) + (75 + 0).

3. Яке число треба поставити замість *, щоб сума 224 + * + 1276 дорівнювала 2500?

1) 100; 2) 0; 3) 50; 4) 1000.

4. Яке з наведених чисел дорівнює сумі 4 м 76 см + 3 м 48 см?
1) 7 м 76 см;

2) 7 м 48 см;

3) 8 м 24 см;

4) 7 м 124 см.

Варіант 2

1. Який із зазначених порядків виконання дій є найзручнішим для обчислення суми 158 + 388 + 1012 + 1242?

1) (158 + 388) + (1012 + 1242);

2) (1242 + 1012) + (388 + 158);

3) (1012 + 388) + (158 + 1242);

4) (1242 + 388) + (1012 + 158).

2. У якій з наведених сум вирази в дужках рівні?

1) (203 + 0) + (1 + 203);

2) (135 + 25) + (0 + 160);

3) (290 + 5) + (209 + 95);

4) (707 + 7) + (770 + 70).

3. Яке число треба поставити замість *, щоб сума 240 + * + 637 дорівнювала 1637?

1) 1000; 2) 870; 3) 0; 4) 760.

4. Яка з величин є значенням суми 3 год. 28 хв. + 5 год. 35 хв.?
1) 8 год. 63 хв.;

5. 2) 9 год. 3 хв.;

6. 3) 8 год. 28 хв.;

7. 4) 8 год. 3 хв.

V. Домашнє завдання

Повторити п. 7, №№ 192; 204; 207.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Додавання натуральних чисел. Властивості додавання - Плани-конспекти уроків по математиці