Письмове додавання і віднімання багатоцифрових чисел (№№ 390-396)

Тема. Письмове додавання і віднімання багатоцифрових чисел (№№ 390 – 396).

Мета. Ознайомити учнів з прийомами письмового додавання і віднімання багатоцифрових чисел у межах мільйона; закріплювати вміння учнів розв’язувати задачі та рівняння.

Обладнання. Таблиця усних обчислень; “Картки для поточного контролю знань”; схеми задач.

Зміст уроку

І. Контроль, корекція і закріплення знань.

1. Перевірка домашньою завдання.

А) Записати вираз (№ 388). Знайти значення виразу, якщо к = 240; b = 260. (k – b : 10; якщо k = 240, b = 260, тo k –

b : 10 = 240 – 260 : 10 = 214.)

Б) Зачитати результати виразів, які записані в останньому стовпчику (№ 389).

(356 – (104 – 87) = 339; 356 – 104 – 87= 165.)

2. Завдання для опитування.

Виконання завдань №№ 57 58 (с. 33) із “Карток для поточного контролю знань”.

3. Усні обчислення.

А) Обчислити “ланцюжок”.

Письмове додавання і віднімання багатоцифрових чисел (№№ 390 396)

(Вказівка. У другому “ланцюжку” віднімають і додають добутки чисел.)

Б) Математичний диктант.

– Знайти суму чисел: 510 і 240; 335 і 305;

– Знайти різницю чисел: 800 і 150; 930 і 310;

– Суму чисел 250 і 800 зменшити у 10 разів;

– Різницю чисел 380 і 200 збільшити у 100 разів.

750;

640; 650; 620; 105; 18000.)

II. Вивчення нового матеріалу.

1. Підготовча вправа.

Виконання завдання № 390.

Учні перевіряють, чи правильно розв’язано приклади.

2. Самостійне опрацювання нового матеріалу.

– Виконайте дії з поясненням.

Письмове додавання і віднімання багатоцифрових чисел (№№ 390 396)

Висновок. Письмове додавання і віднімання багатоцифрових чисел виконується так само, як додавання і віднімання трицифрових чисел.

3. Первинне закріплення.

А) Виконання дій з поясненням (№ 391 (1)).

Письмове додавання і віднімання багатоцифрових чисел (№№ 390 396)

Б) Обчислення значень буквених виразів (№ 391 (2)).

Якщо а = 3575, b = 75431, то а + b – 3575 + 75431 = 79006.

Якщо a = 3575, b = 75431, то b – а = 75431 – 3575 = 71856.

Фізкультхвилинка.

III. Розвиток математичних знань.

1. Розв’язування рівнянь (№ 391 (3)).

Завдання виконують з коментуванням.

(х = 730341; х = 65889.)

2. Розв’язування задач.

А) Задача № 392.

– Розгляньте скорочений запис задачі:

Було – ?

Вивезли – 7250 кг

Залишилося – ?, на 3240 кг менше, ніж вивезли

– Складемо план розв’язування задачі.

1) Скільки кілограмів картоплі залишилося в овочесховищі?

2) Скільки кілограмів картоплі було в овочесховищі?

Учні з високим і достатнім рівнем знань розв’язують задачу складанням виразу: (7250 + (7250 – 3240) = 11260 (кг))

Учні з середнім і початковим рівнем знань записують розв’язання окремими діями з поясненням.

Б) Творча робота над задачею № 392.

– Змініть умову задачі так, щоб першою дією була дія додавання.

– Складіть і розв’яжіть задачу, обернену до даної.

– Змініть одне із чисел в умові так, щоб у відповіді одержати більше число.

В) Задача № 393.

– Розкажіть зміст задачі за скороченим записом.

22 кг – 5 кг

? – 75 кг

Учні з високим та достатнім рівнем знань розв’язують задачу самостійно, решта – працюють з учителем.

Письмове додавання і віднімання багатоцифрових чисел (№№ 390 396)

– Закінчіть розв’язання задачі. Поясніть розв’язання. (Відповідь: потрібно 330 кг насіння, щоб одержанні 75 кг олії.)

ІV. Підсумок уроку.

Обчисліть:

Письмове додавання і віднімання багатоцифрових чисел (№№ 390 396)

V. Домашнє завдання.

№№ 395, 396 (с. 64).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Письмове додавання і віднімання багатоцифрових чисел (№№ 390-396) - Плани-конспекти уроків по математиці