Цільова грошова допомога

Цільова грошова допомога – щомісячна допомога на прожиття, яка призначається непрацездатним громадянам з числа пенсіонерів, інвалідів, а також членам сімей,” що одержують пенсії у разі втрати годувальника. Ц. г. д. призначається на кожного непрацездатного громадянина в сім’ях, у яких середньомісячний сукупний дохід на одного члена сім’ї за три попередні місяці був менший за межу малозабезпеченості (визначає її і періодично переглядає Кабінет Міністрів України). Ц. г. д., призначається на підставі звернення громадян або місцевих органів влади та самоврядування, територіальних центрів обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян, відділень соціальної допомоги на дому до органів, які призначають пенсії. При цьому орган індивідуально визначає ступінь нужди пенсіонера. Ц. г. д. призначається на три місяці і виплачується одночасно з виплатою пенсії. Див. також Межа малозабезпеченості.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Цільова грошова допомога - Довідник з правознавства