Державний режим

Державне управління Державний режим. Спосіб функціонування політичної системи і держави, що характеризує реальний поділ політичної влади і вплив у державі […]

Методи теорії державного управління

Державне управління Методи теорії державного управління. Група методів, спрямованих на дослідження теоретичних проблем державного управління. Серед них структурно-функціональний, інституціональний, поведінковий, […]

Олігархія

Державне управління Олігархія. Належність влади у державі невеликій групі людей на основі родового походження, багатства або входження до правлячої еліти […]

Державна політика

Державне управління Державна політика. Напрям дій або утримання від них, обрані органами державної влади для вирішення певної проблеми або сукупності […]

Категорії державного управління

Державне управління Категорії державного управління. Поняття, що відображають найбільш загальні і фундаментальні властивості, відношення та зв’язки у державному управлінні як […]

Місцеве самоврядування

Державне управління Місцеве самоврядування. Гарантоване державою право та реальна здатність територіальної громади самостійно або під відповідальність органів і посадових осіб […]

Державний апарат

Державне управління Державний апарат. Основна ланка механізму держави, що забезпечує повсякденну роботу системи органів влади й управління щодо здійснення практичних […]

Методологія формування словника-довідника

Державне управління Методологія формування словника-довідника При підготовці будь-якого словника насамперед необхідно визначити перелік статей, які мають бути в ньому відображені. […]

Концепція вимушеної

Державне управління Концепція вимушеної. Полягає в тому, що з множини можливих альтернатив люди здатні бачити лише раціональності деякі з них, […]

Адміністративна етика

Державне управління Адміністративна етика. Сукупність правил і форм поводження з людьми у службово-посадових взаєминах, що дозволяє виявити повагу до них, […]

Механізми державного управління

Державне управління Механізми державного управління. Практичні заходи, засоби, важелі, стимули за допомогою яких органи державної влади впливають на суспільство, виробництво. […]

Система державного управління

Державне управління Система державного управління. Система, елементами якої є: суб’єкт державного управління, тобто органи державної влади; об’єкти державного управління, тобто […]

Аналітичне забезпечення державно-управлінської

Державне управління Аналітичне забезпечення державно-управлінської. Передбачає дослідження певних процесів, явищ, об’єктів державного управління шляхом їх розкладу на більш прості складові, […]

Державна влада

Державне управління Державна влада. Інструмент забезпечення існування держави та досягнення її цілей, її обов’язковий атрибут. Д. вл. поділяють на так […]

Програма економічного розвитку

Державне управління Програма економічного розвитку. Документ, в якому визначаються цілі та пріоритети економічного та соціального і соціального розвитку, засоби й […]

Управлінська культура

Державне управління Управлінська культура. Суттєва складова сучасного управління, основні елементи якої – метод і стиль управлінської діяльності. У. к. виявляється […]

Ризик у державному управлінні

Державне управління Ризик у державному управлінні. Невизначеність, пов’язана з можливістю виникнення в ході реалізації державного управління несприятливих ситуацій та наслідків, […]

Закон

Державне управління Закон. Нормативно-правовий акт органу законодавчої влади або самот народу, який регулює найважливіші суспільні відносини, приймається в особливому порядку […]

Легітимність державної влади

Державне управління Легітимність державної влади. Законне, правомірне формування та здійснення державної влади. Якщо законність – це показник відповідності вчинків або […]

Ресурси державної влади й управління

Державне управління Ресурси державної влади й управління. Ресурси як носії влади (суб’єкти державного управління) використовують для забезпечення керованості інших учасників […]

Сфера і галузь суспільного життя

Державне управління Сфера і галузь суспільного життя. Соціально-громадська сфера, в якій люди об’єктивують свої життєві потреби й інтереси, на підставі […]

Світська держава

Державне управління Світська держава. Держава, в якій не існує офіційної, державної релігії і жодне з вірувань не визнається обов’язковим, переважним […]

Авторитаризм

Державне управління Авторитаризм. Недемократичний політичний режим, для якого характерна сильна особиста диктатура однієї людини або вузької групи осіб, яка встановлена […]

Функції держави

Державне управління Функції держави. Основні види діяльності держави, серед яких є необхідні для існування у будь-якій державі впродовж усього періоду […]

Законодавча влада

Державне управління Законодавча влада. Одна з гілок державної влади, її важлива підсистема, основними функціями якої є представництво інтересів громадян (виборців) […]

Відомство

Державне управління Відомство. Вид органу виконавчої влади, який здійснює разом із функціями загального управління спеціалізоване регулювання тих або інших сторін […]

Форми державно-управлінської діяльності

Державне управління Форми державно-управлінської діяльності. Зовнішні, постійні й типізовані вияви практичної активності державних органів щодо формування й реалізації управлінських цілей […]