Сфера і галузь суспільного життя

Державне управління

Сфера і галузь суспільного життя. Соціально-громадська сфера, в якій люди об’єктивують свої життєві потреби й інтереси, на підставі і в процесі чого мають можливість ставити перед собою близькі й далекі цілі, проблеми та завдання сьогодення і на перспективу. Теоретичний підхід до питання виявляє існування лише п’яти сфер – за кількістю груп об’єктивних потреб і суб’єктивованих людиною власних інтересів – у їжі, в одязі, в наявності житла, у продовженні роду та у спілкуванні. Отже, можна виокремити такі

суспільні сфери: економічна, політична, духовна, культурна і міжетнічна (або ж етноісторична).

Історико-конкретні й ситуативні комбінації між зазначеними групами потреб та інтересів синтезуються у сфери, а проблемні й локальні “стики” між ними – у галузі суспільної життєдіяльності людей: природокористування, екологія, технологія, торгівля, інфраструктура, право, фінанси, наука, освіта, інформатика, міжнародне оточення тощо. У соціологічному просторі сфери розташовані у такий спосіб: фундаментом суспільного життя є економічна сфера, далі йдуть політична, духовна, культурна і – у самому центрі цієї “споруди”

– етноісторична сфера (етносфера). Кожна сфера структурно складається з трьох елементів: відносин (або ж взаємодії”) людей щодо певних важливих для них потреб, інтересів, цілей і т. ін. у даній сфері життєдіяльності; установ (або ж інститутів), які створюють люди для найбільш ефективної реалізації якихось важливих для них потреб, інтересів, цілей тощо у даній сфері життєдіяльності; поглядів (або ж ідей), що їх люди висловлюють у процесі реалізації своїх потреб, інтересів, цілей тощо. Характерною є різна динамічність зазначених елементів: найбільш рухливими є відносини; найбільш консервативними є установи; щодо поглядів людей, то вони характеризуються більш складними соціальними залежностями, а тому схильні й до динаміки, й до статичності.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Сфера і галузь суспільного життя - Державне управління