Довіреність

Довіреність – письмове уповноваження, видане однією особою іншій для представництва перед третьою особою. Юридичній особі Д. може бути видана тільки на укладання угод, що не суперечать її статутові. Д. на укладання угод, що потребують нотаріальної форми, а також на вчинення дій що до державних кооперативних та інших громадських організацій повинна бути нотаріально посвідчена. Д. на одержання заробітної плати та інших платежів, пов’язаних з трудовими відносинами,, на. одержання винагороди авторів, пенсій, допомоги і стипендій, грошей з

ощадних банків, кореспонденції, в тому числі грошової посилкової, може бути посвідчена організацією, в якій довіритель працює або навчається, житлово-експлуатаційною конторою за місцем проживання, а також адміністрацією стаціонарного лікувально-профілактичного закладу, в якому він перебуває на лікуванні. Строк дії Д. не може перевищувати трьох років. Якщо строк у Д. не визначено, вона дійсна протягом одного року від дня її видачі. Д., яка призначена для вчинення дій за кордоном і не містить вказівок щодо строку її чинності, дійсна до її скасування особою, яка видала Д. Д. визнається недійсною, якщо в ній не зазначена дата
її видачі. Чинність Д. припиняється у разі: закінчення строку, скасування її особою, яка видала Д.; відмови особи, якій видана Д.; припинення юридичної особи, яка видала Д. і на ім’я якої видана Д.; смерті громадянина, який видав Д. або якому видана Д., чи визнання таких громадян обмежено дієздатними або безвісно відсутніми.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Довіреність - Довідник з правознавства