Адміністративне затримання

Адміністративне затримання – захід адміністративно правового припинення і забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення. Застосовується у випадках, прямо передбачених законодавчими актами (зокрема ст. 260 КпАП), коли вичерпано інші заходи впливу для встановлення особи, складання протоколу про адміністративне правопорушення у разі неможливості складення його на місці вчинення правопорушення, якщо складення протоколу є обов’язковим, для забезпечення своєчасного і правильного розгляду справ та виконання постанов

у справах про адміністративні правопорушення. Про А. з. складається протокол. На прохання затриманої особи про місце перебування її повідомляють родичів, адміністрацію за місцем роботи або навчання. Про затримання неповнолітнього повідомлення його батьків або осіб, які їх замінюють, обов’язкове. А. з. особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, може тривати не більш як 3 години. У виняткових випадках законодавством України може бути встановлено інші строки А. з. (осіб, які порушили прикордонний режим, вчинили дрібне хуліганство, тощо).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Адміністративне затримання - Довідник з правознавства