Гарантійний термін у міжнародній торгівлі

Гарантійний термін у міжнародній торгівлі – період, упродовж якого діє порука продавця за відповідність поставленого ним товару вимогам договору за дотримання покупцем правил його експлуатації, використання і зберігання. В межах гарантійного терміну продавець несе відповідальність за приховані, а також видимі дефекти, передбачені договором. Щодо таких груп товарів, як машини, устаткування, прилади, товари широкого вжитку, тривалого користування тощо, договірні умови про гарантійний термін є загальноприйнятими в комерційній практиці.

Г. т. у м. т. може починатися з часу поставки товару, його експлуатації тощо. При виявленні дефекту в межах цього терміну продавець на вимогу покупця повинен безкоштовно їх усунути. Винятком може бути доведення продавцем того, що виявлені дефекти є наслідком обставин, за які він не несе відповідальності. Щодо технологічного устаткування або промислового об’єкта, то наприкінці гарантійного терміну експлуатації проводяться їх гарантійні випробування відповідно до гарантійних характеристик (див. Гарантійне випробування устаткування). Гарантійне випробування здійснюється спільно постачальниками і замовниками або залученими для цього спеціалізованими фірмами. Успішність цих випробувань є підставою для остаточного приймання.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Гарантійний термін у міжнародній торгівлі - Економічний словник