Інструкція – Організаційні документи

ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА

Розділ 7. Писемне ділове мовлення

7.1. Організаційні документи

Інструкція

Інструкція – це правовий акт, який створюється органами державного управління для встановлення правил, що регулюють організаційні, науково-технічні, технологічні, фінансові та інші спеціальні сторони діяльності та відносини установ, закладів, підприємств, службових осіб.

Групи

3 техніки безпеки

3 експлуатації

Посадова

Різного обладнання

Інструкція затверджується вищими органами або керівниками організацій (чи їх наказом із зазначенням номера та дати видання). На інструкції може бути відмітка про те, що вона є додатком до розпорядчого документа. При затвердженні інструкції розпорядчим документом у ньому встановлюється термін введення інструкції, зазначаються відповідальні виконавці.

Реквізити:

– назва виду документа (інструкція);

– гриф затвердження;

– заголовок до тексту (до нього іноді входить назва документа);

– дата;

– індекс;

– місце видання;

– текст;

– підпис;

– види погодження.

Стиль викладу тексту вказівно-наказовий: “повинен “, “слід”, “необхідно”, “не дозволено”, “не допускається”. Текст має бути стислим, точним, зрозумілим, оскільки він призначений для постійного користування. Зміст викладається від 2-ї, 3-ї особи, рідше – у безособовій формі.

Інструкція починається розділом “Загальні положення”, в якому розкривається мета її видання, вказується галузь поширення, викладається порядок використання, наводяться відомості загального характеру.

Датою інструкції є дата її затвердження керівником установи.

Найпоширенішими є посадові інструкції.

Посадова інструкція – документи, які визначають організаційно-правове становище працівника у структурному підрозділі, що забезпечує умови для його ефективної праці.

Інструкція пишеться, зазвичай, на бланку.

Інструкція   Організаційні документи

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Інструкція – Організаційні документи - Туризм