Картографічні проекції

Розділ 1. Україна та її географічні дослідження

Тема 2. ДЖЕРЕЛА ГЕОГРАФІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

§6. Картографічні проекції

Географічна розминка

Скориставшись географічним атласом України, перелічіть ознаки, за якими карти можна класифікувати в окремі групи.

За географічним атласом України з’ясуйте, у якому масштабі складені його карти – у великому, середньому чи дрібному.

Способи зображення поверхні земної кулі на площині. Такі способи винайшли для того, щоб перенести зображення земної поверхні з глобуса на карту. Адже,

розгортаючи поверхню кулі на площину, неможливо уникнути розривів і перехрещень (мал. 21). Тому й виникають спотворення земної поверхні – площ, форм, кутів, відстаней. І що більшу ділянку земної поверхні намагаються перенести на карту, то більші спотворення. Щоб карта була суцільною і водночас точно відображала земну поверхню, її створюють за допомогою картографічних проекцій – математичних способів зображення поверхні земної кулі на площині.

Картографічні проекції

Мал. 21. Під час перенесення зображення з поверхні глобуса на площину карти виникають спотворення

Картографічні проекції за використанням

допоміжних геометричних фігур. Під час перенесення зображень земної кулі на площину карти використовують допоміжні геометричні фігури: циліндр, конус і площину. Залежно від такої допоміжної фігури розрізняють циліндричні, конічні й азимутальні картографічні проекції.

У циліндричних проекціях як допоміжну фігуру використовують циліндр. Однак циліндричні проекції можуть дещо різнитися. Якщо вісь циліндра збігається з віссю Землі, то проекцію називають нормальною (мал. 22). У разі, коли вісь циліндра перпендикулярна до осі Землі, проекцію називають поперечною.

Циліндричну нормальну проекцію найчастіше застосовують для створення карт світу, материків і океанів, а також країн, що розташовані у низьких (близьких до екватора) широтах. Зовні таку проекцію можна розпізнати за прямими лініями паралелей і меридіанів. Поперечну картографічну проекцію використовують для створення топографічних карт.

Створюючи карту за допомогою конічної проекції, використовують один або навіть кілька конусів (мал. 22). Якщо вісь конуса збігається з віссю Землі, то проекцію називають нормальною. Таку проекцію найчастіше застосовують для відображення материків і океанів, а також країн, що розташовані у середніх широтах. Градусна сітка карт, створених за нормальною конічною проекцією, має прямі лінії меридіанів, які перетинаються дугоподібними паралелями.

Картографічні проекції

Мал. 22. Картографічні проекції

Іноді для створення карти світу використовують декілька допоміжних конусів. Тоді карти мають так звану поліконічну картографічну проекцію.

Азимутальні проекції передбачають перенесення поверхні Землі з певної точки на площину. Якщо ця поверхня дотична до полюса, то проекцію називають нормальною, а якщо до екватора – поперечною. Нормальну азимутальну проекцію використовують для зображення територій у приполярних широтах. Градусна сітка таких зображень утворена меридіанами, що мають вигляд прямих ліній, які виходять з однієї точки, та паралелями у вигляді концентричних кіл (мал. 22). У поперечній азимутальній проекції виготовляють карти півкуль і територій у приекваторіальних широтах. При цьому екватор на карті має вигляд прямої лінії.

Практичне завдання

Зважаючи на описані вище ознаки різних проекцій, вкажіть, які допоміжні геометричні фігури були використані для складання карт у географічному атласі України.

Картографічні проекції за характером спотворень. Жодна з проекцій не може зобразити земну поверхню без спотворень площ, форм, кутів і довжини ліній. Однак можна підібрати такі проекції, на яких певні спотворення незначні або їх взагалі немає.

Так, рівнокутні проекції зберігають без спотворень кути і форми малих об’єктів. Саме тому ними зручно користуватися для прокладання, наприклад, туристичних маршрутів. Проте площі на таких картах дуже спотворені.

Для розрахунку площ слід застосовувати карти, що мають рівновеликі проекції. Вони дають змогу досить точно визначити площі держав, земельних угідь, водойм, лісових масивів тощо.

На картах, створених за допомогою довільних проекцій, є всі види спотворень. Тому карти, складені в таких проекціях, є найточнішими. Одним із різновидів довільних проекцій є рівнопроміжні проекції. На картах, виконаних у таких проекціях, немає спотворень в одному з напрямків – уздовж меридіанів або паралелей.

Для карт України найоптимальнішою є нормальна конічна рівнопроміжна проекція.

УЗАГАЛЬНЕННЯ

Картографічна проекція – це математичний спосіб зображення на площині поверхні земної кулі.

Картографічні проекції за використанням допоміжних геометричних фігур класифікують на циліндричні, конічні й азимутальні.

За характером спотворень картографічні проекції поділяють на рівнокутні, з невеликим спотворенням кутів, довільні (рівнопроміжні), з невеликим спотворенням площ, рівновеликі.

Ключові терміни і поняття

Картографічні проекції циліндричні, конічні й азимутальні картографічні проекції види спотворень на картах (площ, форм, кутів, відстаней) рівнокутні, рівновеликі та довільні (рівнопроміжні) проекції

Самоперевірка

Визначте переваги проекції, яка є найоптимальнішою для зображення на картах території України.

Як називають проекцію, за якою на карті прямі лінії меридіанів перетинаються дугоподібними паралелями?

Що саме зазнає спотворень на картах?

Що таке картографічні проекції та навіщо їх використовують?

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Картографічні проекції - Географія