Масштаб

РОЗДІЛ ІІІ ЗЕМЛЯ – ПЛАНЕТА СОНЯЧНОЇ СИСТЕМИ

ТЕМА 1 Земля як планета

§ 32. Масштаб

Вивчення параграфа допоможе вам:

– дізнатися, як зображення місцевості можна вмістити на аркуші паперу, пояснювати значення масштабу;

– навчитися визначати відстані, користуючись масштабом;

– розвивати вміння користуватися картографічними джерелами інформації.

Щоб на аркуші паперу помістити зображення місцевості, доводиться давати його в дуже зменшеному вигляді.

Що таке масштаб. На місцевості відстані вимірюють у метрах

або кілометрах. Наприклад, відтань від Києва до Харкова становить 480 км. Таку відстань показати на папері неможливо. Тому на планах і картах відстані дано у зменшеному вигляді – у сантиметрах і міліметрах. Щоб перевести великі відстані на місцевості в малі на карті, користуються масштабом.

З’ясуємо, яке значення має масштаб у створенні настінних карт на прикладі відстані від Києва до Харкова. На карті цю відстань будемо зображувати в 1 000 000 разів меншою, ніж вона є насправді. Тоді 1 см на карті буде відповідати 1 000 000 см місцевості. Отже, наш масштаб 1 : 1 000 000 (читається: одна мільйонна). Масштаб указує, . скільки разів

відстані на місцевості зменшено на карті. Тоді відстань від Києва до Харкова, яка на місцевості становить 480 км, на карті в цьому масштабі обчислюємо так:

480 км переводимо в сантиметри – 48 000 000 см; 48 000 000 см : 1 000 000 см (масштаб) = 48 см.

Отже, відстань від Києва до Харкова на карті буде становити 48 см.

Масштаб – це міра зменшення відстаней на місцевості підчас зображення їх на глобусі, карті або плані.

Пригадайте, що таке масштаб.

Для чого застосовують масштаб на планах місцевості й картах?

Як позначають масштаб.

На карті масштаб записують у вигляді нецілого числа, наприклад – 1 : 100 000 (читається: одна стотисячна) (мал. 103). Число 1 – це відстань на карті, яка відповідає 100 000 таких відстаней на місцевості (тобто 1 см на карті = 100 000 см на місцевості). Важливо пам’ятати, що в масштабі обидві цифри завжди подано в сантиметрах. Часто поряд із числом масштабу пишуть його роз’яснення. Наприклад, в 1 см 1 км (тобто 100 000 см для зручності переводять у кілометри). Це так само означає, що 1 см на карті відповідає 1 км на місцевості.

Глобуси, як і карти, також мають масштаб. Він показує, у скільки разів глобус менший за дійсні розміри Землі. На відміну від карт, на глобусах зменшення земної поверхні дуже велике. Наприклад, на глобусі з масштабом 1: 30 000 000 в одному сантиметрі уклалися 30 мільйонів сантиметрів (або 300 км) земної поверхні. Тобто всі земні об’єкти такого глобуса: довжина річок, відстані між містами, розміри материків – зменшено в 30 мільйонів разів.

Чим більше зменшення на глобусі і карті, тим більшу за площею територію можна зобразити. Але чим більше зменшення, тим дрібнішими і менш виразними стають на них об’єкти.

Масштаб

Мал. 103. Зображення масштабу на карті

1 : 10 000 000 в 1 см 100 км

Запис масштабу

Як вимірюють відстані й довжини на карті й глобусі. Відстань між двома об’єктами на карті вимірюють по прямій лінії звичайною лінійкою. Буває, що потрібно виміряти не пряму відстань, а відстань за кривими лініями (наприклад, довжину звивистої річки). Тоді можна скористатися звичайною ниткою. Нитку прикладають до кривої лінії на карті, повторюючи її вигини. Потім, випрямивши нитку, вимірюють її довжину лінійкою (мал. 104).

Масштаб

Мал. 104. Вимірювання відстані: а – на карті; б – на глобусі

Відстані на глобусі зручно вимірювати гнучкою лінійкою або за допомогою смужки паперу чи нитки. Потім за допомогою масштабу обчислюють відстань чи довжину на місцевості.

Перевірка знань

1 Для чого потрібен масштаб?

2. Якою буде відстань 45 м у масштабі в 1 сантиметрі 10 метрів?

3. Як можна виміряти на карті довжину звивистої річки?

4. Визначте, у скільки разів зменшено відстані на картах з таким масштабом:

– 1 : 50 000;

– 1:100 000;

– 1 : 1 000 000.

У якому випадку зменшення об’єктів на карті буде найбільшим?

5. Зобразіть у зошиті відстань 300 м у масштабі: в 1 сантиметрі 100 метрів і в 1 сантиметрі 30 метрів.

Який масштаб передбачає менше зменшення? У скільки разів?

6. За допомогою нитки виміряйте довжину річки Тетерів на фізичній карті України. Користуючись масштабом карти, обчисліть її довжину на місцевості.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Масштаб - Натурологія