Коефіцієнти ліквідності фірм

Коефіцієнти ліквідності фірм – коефіцієнти, за допомогою яких оцінюється здатність фірми (компанії, підприємства) виконувати свої короткотермінові зобов’язання, її платоспроможність. З цією метою використовують: 1) коефіцієнт покриття – відношення оборотних засобів (поточних активів) до короткотермінової кредиторської заборгованості; 2) коефіцієнт ліквідності – відношення суми грошових коштів, ринкових цінних паперів і дебіторської заборгованості до короткотермінової кредиторської заборгованості); 3) показник середнього терміну погашення кредиторської заборгованості фірми – визначають як відношення короткотермінової кредиторської заборгованості, помноженої на кількість днів у році, до витрат на закупівлі (або до собівартості проданих за рік товарів) та ін.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Коефіцієнти ліквідності фірм - Економічний словник