Конуси

1050.

КонусиКонуси

ΔSAPO: ∠АОР = 90°, Конуси

ОЕ = АЕ = ЕР = 6,5 см → АР = 13 см.

Конуси АО = 5 см.

R = AO,

L = АР = 13 см, r = 5 см.

Sп. к. = πrl + πr2 = π(5 × 13 + 52) = 90π.

S = 90π см2.

1051.

КонусиКонусиКонуси

ΟΑ = OB = r = 4 см.

Конуси

ΔΑΟΒ – рівносторонній.

AO = OB = AB = r = 4 (см).

OK + AB,

PK + AB.

ΔРKО: ∠O = 90°,

PO = 2 смM,

Конуси

Конуси

Конуси

class=""/>

PK = 4 см.

ΔAPB: PK + AB,

AB = 4 см,

PK = 4 см.

Конуси

SΔAPB = 8 см2

1052.

КонусиКонусиКонусиКонуси

ΔAPB: PA = PB. ∠APB = 60°. ∠PAB = ∠PBA = 60°”.

ΔΡΑΒ – рівносторонній,

Конуси Конуси AB = 4 (см).

Конуси Конуси

ΔOPE: ∠O = 90°, ∠E = 30°, Конуси

Конуси Конуси Конуси Конуси

1053.

Конуси

Переріз SAB – осьовий, SO? (ASB).

Переріз SCB.

PΔSCB

= SC + SB + BC,

PΔSAB = SA + SB+AB.

Всі твірні однакові: SC = SA = SB = l.

АВ – діаметр кола основи,

СВ – хорда цього кола,

СВ < ав.

СВ < ав

СВ + SB + SC < ав + sb + sa.

PΔSCB < pδsab

1054.

Ні.

1055.

Конуси

Прямий круговий конус

Конуси

С – довжина кола, С = 2πr

D – діаметр основи, d = 2r

Н – висота, РО = Н

L – твірна, PA = l

Α – кут нахилу твірної до основи

S – площа основи, S = πr2

Q – площа осьового перерізу, Q = SΔAPB

Конуси

1056.

Довжина півкола πR, і це дорівнює довжині кола конуса,

ΠR = 2πr, Конуси r – радіус основи конуса.

А) Конуси

Б) твірна конуса l = R і Конуси звідси ∠ AΡΟ = 30°, ∠ АРВ = 60°.

Кут при вершині осьового перерізу дорівнює 60°.

1057.

Конуси

Конус.

РО = h, РЕ = ЕО, радіус основи R, R = 2 см.

Через т. E проведено переріз паралельно до основи.

Радіус перерізу Конуси площа перерізу Конуси

S – π см2.

1058.

Конуси

Конус, висота РО = h. РО 1 = h 1

Конуси Конуси

Конуси

На відстані Конуси від вершини Р.

1059.

Конуси

Конуси

Конуси Конуси

І = 2r.

Δ ОРВ: ∠ O = 90°, РВ = l, ОB = r.

РВ = 2OВ → ∠ ZOPB = 30°, ∠ OBP = 60°.

Відповідь: 60°.

1060 .

ΔАВС: ∠ С = 90°, СВ = 3 см, АС = 4 см.

Конуси

АВ = 5 см.

А)

Конуси

Трикутник ABC обертається навколо катета СВ, утворюється конус,

У якого r = 4, l = АВ, H = СВ = З, H = 3, l = 5.

Sп.= πr2 + πrl = π × 16 + π × 4 × 5 = 36π,

Sп = 36π см2.

Б)

Конуси

Трикутник ABC обертається навколо катета

АС, утворюється конус, у якого r = 3 см, H = 4 см, l = 5 см.

S = πr2 + πrl = π × 9 + π × 3 × 5 = 24π, Sп. = 24π см2.

В)

Конуси

Трикутник ABC обертається навколо АВ, утворюються 2 конуси: ACD і BCD.

ΔАВС: ∠С = 90°, CO + АВ, Конуси

4 × 3 = CО × 5, Конуси Конуси Конуси

Конус ACD: Конуси Конуси l = АС = 4 см.

Конуси Конуси

Конуси Конуси l = ВD = 3 см.

Конус BCD:

КонусиКонуси

1061 .

ΔАВС: АС = BС, ∠AСВ = 90°, АС = а,

А)

Конуси

Трикутник обертається навколо катета АС, утворюється конус,

У якого: r = а, Н = а, Конуси

Конуси

Конуси

Б)

Конуси

Трикутник ΔАВС, у якого ∠С = 90°., АС = ВС,

Обертається навколо гіпотенузи АВ, утворюються два рівних конуси:

Конус АСС1 і ВСС1.

АС = ВС = a, CO +А АВ, CO = ОВ, ∠САО = 45°.

2АO2 = СА2= a2, Конуси Конуси

Для конуса ACC1: Конуси Конуси l = АС = а.

Конуси

Конуси

В)

Конуси

ΔАВС: ∠С = 90°, АС = ВС, ∠А = ∠В = 45°. АС = а.

Трикутник ΔДАВС обертається навколо прямої m, де т. С? m і m ¦ АВ.

Утворюються два рівних конуси, у яких КонусиКонуси

L = СА = а.

Конуси

Конуси

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Конуси - ГДЗ з математики
« 
 »