Міжнародні лізингові організації

Міжнародні лізингові організації – об’єднання декількох або багатьох країн у міжнаціональні асоціації для сприяння лізинговим операціям між фірмами і компаніями різних країн та лізинговій кооперації. Найбільша М. л. о. – Європейська федерація національних асоціацій з лізингу устаткування (Євроліз). Головними її завданнями є: 1) вироблення загальної стратегії лізингової кооперації між країнами – учасницями; 2) вивчення, зіставлення та уніфікація національного законодавства в цій сфері; 3) вирішення усього комплексу економічних

(передусім фінансових і податкових) і правових проблем при укладанні лізингових контрактів і здійсненні лізингових операцій; 4) формування відповідної інформаційної бази для укладання лізингових контрактів через створення необхідного масиву статистичних даних щодо вимог та умов укладання цих контрактів; 5) всебічний аналіз організації лізингових фірм і компаній різних країн та оформлення лізингових контрактів. Інші М. л. о. – група “Ебікліз” – об’єднує лізингові фірми 10 західноєвропейських країн і виконує здебільшого посередницьку функцію при укладанні міжнародних лізингових контрактів; Європейська федерація національних лізингових асоціацій – об’єднує компанії майже з 20 європейських країн та ін.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Міжнародні лізингові організації - Економічний словник