Регіональні міжнародні економічні угоди

Регіональні міжнародні економічні угоди – міжнародні договори між двома або більше країнами певного регіону з метою регулювання планомірного розвитку продуктивних сил, міжнародного поділу праці в межах регіону та вдосконалення на цій основі відносин економічної власності. В межах міжнародних техніко-економічних відносин в Р. м. е. у. йдеться, зокрема, про поглиблення міжнародної спеціалізації та кооперації виробництва, раціоналізації співробітництва на цій основі. Важливе значення в таких угодах має створення спільного ринку товарів, капіталів, робочої сили тощо. Найбільшої завершеності Р. м. е. у. досягли в межах ЄС.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Регіональні міжнародні економічні угоди - Економічний словник