Міжнародні організації

Географія
Економічна і соціальна географія світу

Загальна економіко-географічна характеристика світу

Міжнародні організації

Міжнародна організація – неурядове об’єднання держав або національних товариств, які діють для досягнення певних спільних цілей (політичних, економічних, науково-технічних тощо) (схема 17).
Міжнародні організації
Організація Об’єднаних Націй (ООН) – міжнародна організація, що об’єднує на добровільній основі держави з метою підтримання і зміцнення миру і безпеки, розвитку співробітництва

між державами. ООН була утворена в 1945 р. з ініціативи провідних країн антигітлерівської коаліції – СРСР, США, Великої Британії. Зараз членами ООН є 189 держав.
Основні структурні одиниці ООН:
– Генеральна Асамблея (розглядає будь-які питання в межах Статуту ООН. Складається з представників усіх країн-членів);
– Рада Безпеки (несе відповідальність за підтримку міжнародного миру. До складу входять п’ять постійних членів – США, Велика Британія, Франція, Росія, Китай – і десять членів, що вибираються на два роки);
– Економічна і Соціальна Рада (проводить дослідження з міжнародних
питань у галузях культури, освіти, охорони здоров’я, економіки тощо);
– Міжнародний суд (розглядає правові суперечки між державами. Складається з 15 суддів – громадян різних країн);
– Спеціалізовані установи (МАГАТЕ – Міжнародне агентство з атомної енергії; ЮНЕСКО – організація з питань освіти, науки і культури; ВООЗ – всесвітня організація охорони здоров’я; МОП – Міжнародна організація праці; МБРР – Міжнародний банк реконструкції та розвитку; МВФ – Міжнародний валютний фонд; ФАО – продовольча і сільськогосподарська організація та ін.).
Міжнародні організації
Європейський Союз – найпотужніше інтеграційне утворення в Європі, що поєднує риси міжнародної організації та федеративної країни (схема 18).
Організація Північноатлантичного договору (North Atlantic Treaty Organization, NATO) – міжнародна військово-політична організація – створена в 1949 р.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Міжнародні організації - Довідник з географії