Організація Об’єднаних Націй (ООН)

Організація Об’єднаних Націй (ООН) – міжнародна організація, головною метою діяльності якої є підтримання міжнародного миру і безпеки, відвернення воєн. Об’єднуючи майже всі держави сучасного світу, ООН фактично є всесвітньою організацією. Існує з 24.Х.1945 p., коли набрав чинності Статут ООН. За рішенням Генеральної Асамблеї ООН 1947 p. цю дату щорічно відзначають як День ООН. Головні органи ООН: Генеральна Асамблея, Рада Безпеки, Економічна і Соціальна Рада, Рада у Справах Опіки, Міжнародний Суд та Секретаріат. Генеральними цілями ООН, за

її Статутом, є: підтримання міжнародного миру та безпеки; розвиток дружніх відносин між націями; міжнародне співробітництво у розв’язанні проблем економічного, соціального, культурного і гуманітарного характеру; захист прав та основних свобод людини незалежно від раси, статі, мови і релігії. ООН створювалася в період величезного піднесення міжнародного демократичного руху народів, об’єднаних щирим прагненням довести до переможного кінця боротьбу з фашизмом і реакцією. Ініціаторами заснування її стали держави-учасниці антигітлерівської коаліції. Питання про ООН обговорювалося союзниками в 1941 р.- у Лондоні,
в 1942 р.- у Вашингтоні, в 1943 р.- в Москві і Тегерані, у 1945 р.- в Ялті та Потсдамі. Попередній текст проекту Статуту був розроблений на Конференції представників СРСР, Великобританії, США, Китаю у 1944 р. в Думбартон-Оксі (США), а остаточний варіант Статуту ООН – на широкій представницькій Конференції в Сан-Франциско (24 квітня -25 червня). Підписаний 26 червня 1945 р. Як один із членів – фундаторів ООН на конференції у Сан-Франциско Україна внесла ряд цінних пропозицій до Статуту ООН – багатостороннього міжнародного договору, одного з найвидатніших документів сучасності, у якому закріплені основні принципи і норми міжнародних відносин та міжнародного права. Цей документ є фундаментом сучасного правопорядку, міжнародної законності та справедливості. В межах ООН розроблено і укладено понад 350 багатосторонніх угод, більшість з яких мають непересічне значення для розвитку широкого міжнародного співробітництва. Вся історія ООН свідчить, що неухильне дотримання Статуту – важлива умова для підтримання ООН миру і безпеки в усьому світі, вирішення глобальних проблем сучасності.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Організація Об’єднаних Націй (ООН) - Довідник з правознавства