Написання похідних прийменників разом, окремо й через дефіс – Прийменник як службова частина мови

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ

Прийменник як службова частина мови

Написання похідних прийменників разом, окремо й через дефіс

Пишуться Разом прийменники, утворені від іменників, прислівників та прийменників: Внаслідок, вподовж, довкола, задля, замість, заради, навколо, навпроти, назустріч, наперед, напередодні, наприкінці, обабіч, окрім, побіля, поза, поміж, понад, попід, поперед(у), попри, посеред, проміж, услід, щодо.

Пишуться Окремо прийменники, утворені від іменників та прислівників з непохідними прийменниками: В кінці, в напрямі до, в результаті, в середині, в силу, з метою, за винятком, за допомогою, на відміну від, на випадок, на чолі, залежно від, за рахунок, згідно з, на шляху до, незалежно від, незважаючи на, поряд з, під кінець, під час, по відношенню до, у відношенні до, у зв’язку з, у відповідь на, у(в) разі.

Пишуться Через дефіс прийменники, утворені приєднанням до прийменників З, із інших прийменників: З-за, із-за, з-над, із-над, з-перед, з-під, із-під, з-поза, з-поміж, з-понад, з-поперед, з-попід, з-проміж, з-серед, з-посеред.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Написання похідних прийменників разом, окремо й через дефіс – Прийменник як службова частина мови - Довідник з української мови