Правопис власних назв. Написання слів разом, окремо і через дефіс. Пунктуація

ОРФОГРАФІЧНО – ПУНКТУАЦІЙНИЙ ПРАКТИКУМ

§ 20. Правопис власних назв. Написання слів разом, окремо і через дефіс. Пунктуація

Пригадайте

– Які слова називаються складними? Як вони пишуться?

– У чому полягає відмінність у написанні прислівників та співзвучних з ними слів інших частин мови?

– Які основні правила написання прийменників, часток, сполучників?

237. Спишіть власні назви, виправляючи помилки у вживанні великої букви і лапок.

Петро Гулак-Артемовський, збірка Івана Франка зів’яле листя, спорткомплекс

олімпійський, бахчисарайський район, сузір’я велика ведмедиця. капела бандуристів дніпрянка, станція метро Хрещатик, проспект миру, місто Біла церква, свято 8 березня, богоматір, міжнародний день рідної мови, луганський національний університет, президент України, кабінет міністрів України, верховна рада України, міністерство соціальної політики України, європейський союз, організація об’єднаних націй.

238. Напишіть слова під диктовку. Написане уважно звірте з надрукованим.

Підкресліть орфограми.

Напівавтомат, салон-вагон, Сан-Хосе, тайм-аут, гамма-частинка, Ніколаєвськ-на-Амурі, прес-конференція,

пропан-бутан, радіонукліди, ракета-носій, вакуум-фільтр, інженер-технолог, лікар-еколог, Аддис-Абеба, контр-адмірал, внутрішньогалузевий, новобудова, псевдопатріотизм, напів’ява, піваркуша, військово-морський, купівля-продаж, навчально-виховний, військовополонений, новогрецький, давній-прадавній, кредитоспроможність, південно-східний, міцно-преміцно.

239. Запишіть складні слова, знімаючи риску.

Перекоти/поле, людино/година, вело/трек, екс/президент, лікар/терапевт, заєць/русак, льон/довгунець, хліб/сіль, міні/футбол, фото/монтаж, міні/диктант, суспільно/корисний, українсько/англійський, суспільно/ політичний, вічно/зелений, пів/Києва, пів/Європи, пів/ящика, лікувально/профілактичний, Йошкар/Ола, військово/морський, загально/державний, стерео/фільм, полу/мисок, лісо/степовий, генерал/лейтенант, первісно/общинний, світло/сірий, член/кореспондент, дерево/обробний, авіа/носець, українсько/словацький, вище/згаданий, соціо/лінгвістика, право/бережний, гіркувато/солоний, тьмяно/жовтий, термо/ядерний, легко/атлетичний, глухо/німий, вакуум/апарат, радіо/пеленг, свіжо/зрубаний, віце/президент, тишком/нишком, експорт/імпорт, мікро/хірург, свят/вечір, соціал/демократ, пап’є/маше, жар/птиця.

240.1. Прочитайте текст. Чи можливо осягнути всі закони природи? У чому

Метафоричність саду каменів?

МОНАХ СОАМІ

У місті Кіото є сад каменів, або філософський сад, витвір монаха Соамі. На білому піску лежать п’ятнадцять (не)обтесаних каменів. Але якщо дивитися на них зі спеціальної галереї якою проходять глядачі видно лише чотирнадцять. З якого місця (не)дивишся бачиш їх лише чотирнадцять. На думку мудрого монаха ця композиція мас надоумити людину що в житті обов’язково щось залишається (не)відомим (не)вирахуваним таємничим (Із журналу).

Правопис власних назв. Написання слів разом, окремо і через дефіс. Пунктуація

Сад каменів у місті Кіото

II. Спишіть, розставляючи пропущені розділові знаки та розкриваючи дужки.

Обгрунтуйте написання.

III. Накресліть схему третього речення. Визначте його вид.

241.1. Пригадайте правила написання не разом і окремо з дієприкметниками. Спишіть, розкриваючи дужки. Обгрунтуйте написання.

(Не)скопана земля; (не)засаджені помідорами грядки, (не)фарбовані стіни, а лаковані; (не)висушені добре горіхи; (не)завершена робота; (не) завершена нами робота; (не)доспівані пісні; (несказанна краса; (несказані вчасно слова; (не)здійсненні бажання; (не)здійснені, а лише заплановані подорожі; ніким (не)читані вірші; трава (не)викошена; рушник (не)вишитий; (не)вишитий, а намальований пейзаж; (не)вишитий сестрою візерунок; (не)доплетений кошик.

II. Складіть і запишіть речення зі словами (не)знайдений, (не)прочитаний, дотримуючись правильного написання.

242. Складіть і запишіть невеликий гумористичний текст (5-7 речень), використавши якнайбільше поданих сполучників.

Дарма що, незважаючи на те що, або ж, адже ж, але ж, аніж, хоч… але, немов, нібито, однак, мовбито, в міру того як, так що, не тільки… а й, не те щоб… а, не можна сказати щоб… але.

Розрізняйте!

Правопис власних назв. Написання слів разом, окремо і через дефіс. Пунктуація

243.1. Запишіть слова в три колонки залежно від написання: а) разом; б) окремо; в) через дефіс. До яких частин мови належать ці слова? Перевірте правильність написання за орфографічним словником.

З/посеред, з/поміж, відповідно/до, із/за, з/під, з/понад, по/під, тільки/б, за/для, за/ради, за/тим/щоб, в/міру/того/як, а/а/ай, ой/ой, о/хо/хо, до/речі, у/ві/сні, наді/мною, зі/мною, через/те/що, не/зважаючи/на/те що, ходи/бо, іди/но, прийшов/таки, ходімо/ж, все/ж/таки, у/зв’язку/з, але/ж, тільки/но, аби/хто, будь/кого, де/який, де/в/кого.

II. З одним словом кожної колонки складіть і запишіть речення.

244. Складіть і запишіть речення з поданими словами й сполученнями слів

Чимало, чи мало, при тому, притому, авжеж, а вже ж, те ж, теж. нібито, ніби то, зате, за те, якби, як би. Порівняйте!

Прислівники

Іменники з прийменниками

Насилу

На силу

Насилу доплив.

На силу покладайся, але розум май.

Додому

До дому

Пішов одразу додому.

Підійшов до високого дому.

Докупи

До купи

Зібралися всі докупи.

Підійшов до купи хмизу.

Вкрай

В край (у край)

Вкрай незадовільно.

Поїхати в край, де ростуть агави.

Вниз (униз)

В низ (у низ)

З’їхати на санях униз.

Пливти в низ Дніпра.

Вмить (умить)

В мить (у мить)

Умить розвиднілося.

У мить таку він хвилювався.

Вслід (услід)

В слід (у слід)

Вона вслід надіслала телеграму.

Ішли слід у слід.

Надворі

На дворі

Надворі стемніло.

На дворі в сусіда було весело.

Наперед

На перед

Йшов, простягнувши наперед руки.

На перед воза накидали соломи.

Напам’ять

На пам’ять

Вивчив вірш напам’ять.

На пам’ять свою не надійся.

Наполовину

На половину

Скоротили текст наполовину.

Килим повісили на половину стіни.

Зранку

3 ранку

Поїзд прибув зранку.

3 ранку до ночі йдуть дощі.

245.1. Спишіть речення, розкриваючи дужки та розставляючи пропущені розділові знаки. Поясніть написання прислівників.

I. День одсіяв і погаснув давно ніч (на)вкрути волохата (В. Сосюра). 2. Унизу біля зарослого травою насипу стояв дід у правиці якого була звернена (на)бік паличка (В. Шевчук). 3. І тільки часом камінь (з)круч зірветься впаде і кане в темних тихих водах (Леся Українка). 4. (На) дворі дощ, холодний вітер віє (М. Рильський). 5. (На)вколо шептала роса ширилась аж до трав’яних утаємничених обріїв воля пахло живою вільгістю міцним настоєм лугових трав і молодого снігу (В. Дрозд). 6. Дружба подвоює радощі й (на)половину скорочує прикрості (Б. Френсіс). 7. Перебіг подвір’ям вітер зашуміли (по)підвіконню вишняки (М. Стель мах). 8. Краю мій! Люблю я тебе (в)день і (в)ночі (в)ранці і (в)вечері і не знаю краю своєї любові! (Панас Мирний). 9. (На)горі тій на шпилечку сяє замок з діамантів (Леся Українка). 10. (Не)народилася і (не)народить – ся та сила що(б) наш народ (на)вколішки поставила (М. Стельмах).

II. Складіть і запишіть по два речення зі словами (на)сміх, (на)гору. (по)волі так. щоб в одному випадку вони писалися окремо, а в іншому – разом.

246.1. Прочитайте текст. Яка його основна думка? Що позитивного з життя англійського історика ви могли б узяти для себе? Як ви розумієте заголовок тексту?

ТЕОРІЯ ГРАНИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ

Англійський історик і соціолог Генрі Томас Бокль, будучи вісімнадцятирічним юнаком, задумав написати історію всесвітньої цивілізації. Грандіозний задум вимагав грандіозної праці.

Бокль дорожив кожною хвилиною, виходив з кабінету тільки на прогулянку, і то зрідка. Зі свого життя він вилучив мистецтво, не відрізняв Бетховена від Моцарта, не бував на спектаклях і в картинних галереях. Усе життя Бокль підпорядкував одному – “Історії цивілізації”.

Така наполеглива, титанічна праця все ж таки принесла свої плоди: Бокль вивчив дев’ятнадцять мов, щоб читати необхідні матеріали в оригіналі. Проте сам не помічав, що розмах його планів – це те саме, що охопити неохопне, до того ж роботі заважало слабке здоров’я. І “Історію цивілізації людства” довелося замінити “Історією цивілізації Європи”, а згодом “Історією цивілізації Англії”, яка, за його задумом, мала бути п’ятнадцятитомною. Бокль зумів написати лише два томи.

Він помер сорока одного року від роду. І останні його думки були про працю. Бокль час від часу повторював: “Книжка, моя книжка! Я ніколи не завершу свою книжку!”.

Неважко зрозуміти, що Бокль сам себе “загнав” (За В. Пекелісом).

II. Визначте, якими частинами мови є виділені слова, поясніть написання цих слів.

Правопис власних назв. Написання слів разом, окремо і через дефіс. Пунктуація

В. Рекуненко. В гостях у казки

III. Випишіть слова з орфограмою. Написання не, ні разом і окремо”. Поясніть написання.

IV. Знайдіть і поясніть пунктограми в реченнях тексту.

247.1. Пригадайте правила, за якими пишуться подані в таблиці прислівники

Давно-

Давно

Коли-не-

Коли

Час від часу

По-нашому

Хтозна-коли

На жаль

II. Запишіть, знімаючи риску, подані прислівники в шість колонок залежно від правил написання слів, розміщених у першому рядку таблиці. Допишіть у кожну колонку ще по одному власному слову. Правильність написання перевірте за орфографічним словником.

Далеко/далеко, рік/у/рік, на/добраніч, казна/де, по/братерськи, хоч не/хоч, мало/помалу, будь/коли, сила/силенна, до/ладу, день/у/день, по козацькії, будь/коли, на/щастя, один/в/один, по/людськи, пліч/о/пліч, бозна/доки, з дня/на/день, з діда/прадіда, повік/віки, віч/на/віч, по/твоєму, будь/ласка, від ранку/до/вечора, казна/відколи, без/жалю, зроду віку, як/не/як, по/можливості, казна/скільки, де/не/де, по/родинному, по/правді, раз/у/раз.

248.1. Напишіть невелике продовження (8-10 речень) одного з поданих уривків (на вибір). Використайте в реченнях тексту 3-4 слова з попередньої вправи.

1. В усі часи різні народи, зокрема й український, мріяли про шлях до щастя. Один з найпоширеніших поглядів на щасливу людину є уявлення про духовну людину, яка живе в гармонії з природою, власною совістю й Богом (Г. Сагач).

2. Який чарівний, який розкішний літній день в Україні! Які млосно – гарячі ті години, коли полудень сяє серед тиші й спеки, і блакитний, незмірний океан, ярливим куполом схилившись над землею, здається, заснув, весь потонувши в млості!… (М. Гоголь).

II. Підкресліть і поясність орфограми й пунктограми.

249.1. Спишіть, розкриваючи дужки та ставлячи пропущені розділові знаки між частинами складних речень. Обгрунтуйте орфограми й пунктограми.

1. (Будь)яка праця стає творчістю якщо ти вкладаєш у неї душу (В. Сухомлинський). 2. (Не)вважай себе в(е, и)ликою людиною за розміром своєї тіні під час заходу сонця (Піфагор). 3. Відомо що поганий той школяр який учителя (не)переважить (Леся Українка). 4. І знову усе (по) новому вчувається й сниться мені земля під ударами грому гойдає сади в(е, и)сняні (М. Стельмах). 5. В обли(ч, чч)я так і вдарив свіжий погожий день пізньої осені – з веселим холодком, з терпким подихом голих скверів, з (не)ласкавим сонцем (О. Довженко). 6. Щодо ввічливості – краще пересолити, ніж (не)досолити (Сервантес). 7. (Не)ховаєшся до хати бо знаєш коли намочить отакий теплий дощ то добре ростимеш (Є. Гуцало). 8. У (жовто)білім мареві снігів безумний світ сьогодні потопає (М. Рильський). 9. Втомле(н, нн)ий нічною біганиною він задрімав (не)заплющуючи очей (В. Пархоменко).

II. Накресліть схеми третього й сьомого речень.

250.1. Прочитайте текст. Як ви розумієте давню мудрість, про яку йдеться в тексті? Чи згодні ви з нею?

МАТЕРИНСЬКА І БАТЬКІВСЬКА МУДРІСТЬ

Людська творчість починається з того, що ви вкладаєте в народжену вами людину свій розум, волю, красу. З першого кроку вашої дитини ви відчуватимете її бажання. Пам’ятайте давню мудрість: якщо хочеш погубити людину, дай їй все, що вона хоче. Мудро повелівати бажанням – у цьому материнська і батьківська мудрість.

Моральне виховання дітей – це мудре обмеження. Дитина повинна знати, зрозуміти, що є три речі: можна, не можна і треба. Велику, іноді фатальну помилку допускають матері й батьки, які не вміють, образно кажучи, правильно чергувати ці страви… (В. Сухомлинський).

II. Напишіть текст під диктовку. Написане уважно звірте з надрукованим. Підкресліть орфограми. Обгрунтуйте пунктограми та написання виділених слів.

251.1. Прочитайте. Як ви розумієте сказане бабусею?

Якось поверталася я зі школи і побачила на вулиці бабусю, яка не могла підняти відро з водою. Я їй допомогла, а вона сказала: “Спасибі твоему батькові* (3. Василькова).

II. Мікрофон. Чому виховання дитини вважається найскладнішою справою? Поясніть, як ви розумієте такі слова Е. Ремарка: “Що може дати одна людина іншій, окрім краплі тепла? І що може бути більше за це тепло?”. Що означає по-справжньому любити своїх дітей? Чи може батьківська любов бути сліпою?

III. Напишіть твір-роздум (10-12 речень) на тему “Батьківська мудрість”. Дотримуйтеся орфографічної та пунктуаційної правильності.

252.1. Попрацюйте в парах. Сформулюйте по одному запитанню за матеріалом розділу й поставте їх один одному,

II. Доберіть кожен по десять слів на повторені в розділі орфограми й продиктуйте їх один одному. Обміняйтеся зошитами й перевірте правильність написання.

253.1. Прочитайте перелік якостей, якими має володіти сучасний підліток, щоб мати можливість знайти своє місце в житті. Чи з усім переліком ви згодні? Запропонуйте своїм однокласникам якості, якими ви хотіли б доповнити поданий перелік. Обгрунтуйте свою пропозицію.

Якості, якими має володіти сучасний підліток

– гнучко адаптуватися в мінливих життєвих ситуаціях;

– самостійно і критично мислити;

– уміти бачити і формулювати проблему (в особистому, професійному, суспільному плані), знаходити шляхи її раціонального розв’язання;

– усвідомлювати, де і як здобуті знання можуть бути використані в навколишньому середовищі;

– бути здатним генерувати нові ідеї, творчо мислити;

– уміти працювати з інформацією (збирати потрібні факти, аналізувати їх, висувати і обгрунтовувати гіпотези розв’язання проблем), робити необхідні узагальнення, співставлення з аналогічними або альтернативними варіантами розв’язання, встановлювати статистичні закономірності, робити аргументовані висновки, використовувати їх для ровз’язання нових проблем;

– бути комунікабельним, контактним у різних соціальних групах, уміти працювати в колективі, у різних галузях, різних ситуаціях;

– уміти самостійно працювати над розвитком власного інтелекту, моральних якостей, культурного рівня.

II. Напишіть твір-розповідь про те, яким має бути сучасник, використовуючи наведений вище перелік якостей. Доберіть до тексту заголовок.

III. Попрацюйте а парах. Обміняйтеся зошитами зі своїм однокласником (однокласницею) і перевірте один в одного орфографічну та пунктуаційна правильність виконання завдання.

САМООЦІНКА І САМОПЕРЕВІРКА

254. Мікрофон. Продовжте фрази.

1. З розділу “Орфографічно-пунктуаційний практикум” я найкраще засвоїв (засвоїла), що…

2. Одержані знання допоможуть мені…

3. Свої знання з теми я б оцінив (оцінила) на…

255. Виконайте тестові завдання. Свої відповіді звірте з тими, що подано наприкінці підручника.

Тестові завдання для самоперевірки

1. Усі слова написано правильно в рядку

А духмяний, контрастний, мереживо, більшенький Б їжджу, морквяний, меньший, баластний В няньчити, тоньший, сфальшивити, щасливий Г між’ярусний, проїздний, дит’ясла, розхитати

2. Апостроф пишеться в усіх словах рядка

А м..ята, сілл..ю, від..ємний, черв..як

Б з..єднання, св..ятковий, м..яч, в..язнути

В тьм..яний, вітр..яний, миш..як, дит..ясла

Г комп..ютер, ад..ютант, бар..єр, пів..ящика

3. М’який знак пишеться в усіх словах рядка

А квіт..ці, авос..ці, бджіл..ці, у скрин..ці

Б внучен..ці, снігурон..ці, кізон..ці, нян..ці

В жмен..ці, свин..ці, колис..ці, мис..ці

Г оболон..ці сопіл..ці, Натал..ці, жін..ці

4. У яких словах чи в одному слові в суфіксі замість крапок потрібно писати букву е?

Мереж..во. пал..во. пен..во, мар..во

А в усіх словах

Б в усіх, крім останнього

В лише в останньому

Г у першому й останньому

5. Неправильно написано слово в рядку

А вогкістю, щирістю, любов’ю, тушшю

Б президент, преамбула, директива, дресирувальник

В суддя, стаття, Вінниччина, тонна

Г натхнення, важко, полехшено, віхті

6. Буква с пишеться в префіксах усіх слів рядка

А (з, с)класти, (з, с)формувати, (з, с)хибити

Б (з, с)понукати, (з, с)плавити, (з, с)чепити

В (з, с)пиляний, (з. с)тримувати, ро(з, с)киданий

Г (з, с)тулити, ро(з, с)хитаний, (з, с)шити

7. Не пишеться разом у реченні

А Я (не)хотів нікому зробити погане.

Б Вітер колише ніким (не)кошені трави.

В (Не)далеко було до сусіднього села.

Г Ні, зовсім (не)високою була його хата.

8. Виділені слова пишуться разом у реченнях

А З/гори і сани біжать (Нар. творчість).

Б Зимова ніч – вона лише до/ранку (В. Бровко).

В Гілки дерева, підтримуючи склепіння крон, тяглися стрімко в/ гору… (В. Шевчук).

Г В/день не лише сонце – все небо, здавалось, палило, дихало спекою (О. Гончар).

Г На/пам’ять усі скаржаться, а на розум – ніхто (Нар. творчість).

9. Складні слова написано правильно в рядках

А жовтогарячий, червонобокий, озерно-болотний, всесвітньо-історичний

Б яскраво-червоний, вічно-зелений, вищезгаданий, мерехтливо-червоний

В зменшено-пестливий, кораблебудівник, здивованорозгублений, радіостанція

Г глухонімий, червоногарячий, вічнозелений, прем’єр-міністр

Г фото-елемент, ніжно-рожевий, легкокрилий, ячмінно-житній

10. Велику букву вжито правильно в усіх словосполученнях рядка

А річка Південний Буг, Проспект перемоги

Б Міністерство економіки України, сузір’я Водолія

В свято Благовіщення, день Незалежності України

Г сузір’я Чумацький шлях, Президент України

Г Полтавський національний університет, Білоцерківський Район

11. Перед сполучником і кома не ставиться в реченні

А Прозорий струмок перетинав стежку і через нього було перекинуто кладку з сухої деревини (О. Довженко).

Б У прозорому повітрі вже не було натяку на недавній туман і високе небо синіло так, як поля неозорі синіють ранньої весни (Є. Гуцало).

В Весна іде і тепловієм дише, вступає владно у свої права (Г. Донець).

Г Рожевий пил спадав, синіло все кругом і коси золоті зоря вплітала в трави (В. Сосюра).

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

1. Які мовні норми називаються орфографічними? Яке значення мають орфографічні норми?

2. Назвіть основні випадки вживання апострофа в українській мое: Наведіть приклади двох слів, у яких апостроф не пишеться.

3. У яких випадках сумнівний голосний звук у корені слова на письмі передається буквою е? Яка буква, е чи и, пишеться в корен дієслова, якщо далі йде суфікс із наголошеним [а]? Наведіть приклад.

4. Розкажіть про вживання подвоєних букв для позначення збігу однакових звуків і для позначення подовжених м’яких приголосним.

5. Розкажіть про вимову і правопис префіксів пре-, при-, прі-, над-, під-, роз-, без-, а також з – та його варіантів зі-, с-. Наведіть приклади.

6. Як визначити, коли вживати суфікси ечк – чи ичк-, – ив чи – е-в іменниках та прикметниках?

7. Розкажіть про явище спрощення груп приголосних в українські мові. Наведіть приклади.

8. У яких випадках складні слова пишуться разом, а в яких – через дефіс. Наведіть приклади.

9. За якими правилами не пишеться окремо зі словами різних частин мови?

10. Розкажіть про подвоєні букви та про вживання м’якого знака апострофа у словах іншомовного походження.

Проект

Граматичний брейн-ринг

– Уявіть, що учням вашого класу доручили організувати й провести мовознавчу телегру “Граматичний брейн-ринг” на тему “У світі орфографії та пунктуації”.

– Визначте режисерську групу, ведучих, експертів-мовознавців, кілька команд гравців.

– Обов’язки режисерської групи: розробка правил гри, підготовка оголошення про гру, облаштування студії, підготовка музичних пауз (хвилинок – цікавинок), виготовлення дипломів, вирішення організаційних питань тощо.

– Обов’язки експертів-мовознавців: підготовка пакета завдань для учасників гри (25-30 запитань), визначення правильності відповідей у ході гри.

– Обов’язки гравців: добре опрацювати тему.

– Проведіть гру у вільний від уроків час. Запросіть глядачів (учителів, класного керівника, батьків, учнів інших класів).

КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ

Переклад фразеологізмів

Російською мовою

Українською мовою

Бабьи сказки

Сон рябої кобили

Бить баклуши

Байдики бити

Было, да сплыло

Було, та загуло

Дать прикурить

Дати перцю

Два сапога пара

Обоє рябоє

Дело в шляпе

Усе гаразд

Держать пари

Битися об заклад

Добро пожаловать

Ласкаво просимо

До потери сознания

До нестями

Дружба врозь

Глек розбити

Душа нараспашку

Серце на долоні

Еле-еле душа в теле

Тільки живий та теплий

Задирать нос

Кирпу гнути

К черту на кулички

До чорта в зуби

Лясы точить

Теревені правити

На ночь глядя

Проти ночі

Не в обиду будь сказано

Даруйте иа слові

Не в своей тарелке

Ні в сих ні в тих

Плакать навзрыд

Ридма ридати

С бухты-барахты

Ні сіло ні впало

Скатертью дорога

З богом, Парасю!

Строить глазки

Бісики пускати

Считать воров

Витрішки купувати

Хиханьки да хаханьки

Смішки та пересмішки

Шутки в сторону

Без жартів

Ерунда на постном масле

Химпні кури

Корисно знати

Вибачте мені

В усному мовленні помилково вживають форму вибачаюсь. Як стверджують учені, це слово має у своєму складі колишній займенник ся, що означає себе. Отже, людина, кажучи вибачаюся, ніби вибачає саму себе, хоч насправді вважає, що завинила перед кимось. Треба казати: вибач, вибачте, вибачай, вибачайте, пробачте.

Також ненормативним є вислів я хочу вибачитися. Грамотно буде так: хочу попросити вибачення.

Слова вибач, вибачте вимагають слова в давальному відмінку. Отже, вибач мені, вибачте дітям, а не вибачте мене чи вибачте дітей.

Хоч і рідко, але вживаються в ситуації вибачення слова даруй, даруй те, перепрошую. Наприклад: Перепрошую, чи не підказали б ви мені, як пройти до театру? (За С. Богдан).

Моя сторінка

Цікаво знати

Від принцеси до стюардеси

Є в українській мові “завезені” суфікси – ис(а) та – ес(а), за допомогою яких оформляються іменники жіночого роду – назви осіб за професією, посадові званням тощо. Проте живуть ці суфікси в небагатьох раніше запозичених словах, а для утворення нових використовуються дуже рідко. Пригадаймо найменування дворянських титулів у Західній Європі: баронеса, принцеса, віконтеса. Ігуменя жіночого католицького монастиря – абатиса. А от патронеса не має нічого спільного з титулами. Це назва жінки – покровительки благодійного товариства.

Серед слів із суфіксами – ис(а) та – ес(а) в наші дні повнокровним життями живуть, мабуть-що, тільки актриса та поетеса. До них приєдналося порівняно недавнє запозичення стюардеса (За Н. Клименко).

Як це було

Спортивні запозичення

Основним “постачальником” спортивних термінів вважається англійська мова Це пояснюється тим, що багато видів спорту зародилося саме в англомовних країнах, а англійська є однією з найпоширеніших у світі. Пригадаймо наприклад, спортивні терміни з футболу та гандболу: тайм, матч, гол, раунд, пас, голкіпер, пенальті, аутсайдер, плей-оф, форвард, овертайм.

А ось бейсбол (англ. base – база, основа; ball – м’яч), який прийшов до нас так давно, привніс в українську мову такі терміни-неологізми: пітчер, бетер, кетчер, шорт-стоп (назви гравців), бант, дабл, сингл, хіт (назви ударів) тощо. Перекласти ці терміни переважно можна лише застосувавши описову форм. І відтворення значення. Можливо, з подальшим розвитком в Україні бейсболу будуть знайдені точні та влучні відповідники цим запозиченням.

До речі, одним із внутрішніх чинників виникнення термінів-запозичень є прагнення замінити багатослівне найменування чужим однослівним: одинадцятиметровий штрафний удар – пенальті (англ. pen>

І таке буває

Каламбури

– Де Крим, де Рим, а де дядькова груша.

– Хоч ти йди в ліс по дрова, а я буду дома, хоч я буду дома, а ти йди в ліс по дрова.

– Як гороху тих знайомих: куди не піду, то випхнуть.

– Не знав, не знав, та як на те й забув!

– Всяк розумний по-своєму: один спершу, а другий потім.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Правопис власних назв. Написання слів разом, окремо і через дефіс. Пунктуація - Українська мова