Написання сполучників разом, окремо та через дефіс – Сполучник

Службові частини мови

Сполучник

Написання сполучників разом, окремо та через дефіс

Разом пишуться:

Аби, аніж, втім, зате, мовби, мовбито, начеб, начебто, немовби, немовбито, неначе, неначебто, ніби, нібито, ніж, отож, притому, причому, проте, також, тобто, тож, щоб, якби, якщо та ін.

Окремо пишуться:

Для того щоб, з того часу як, замість того щоб, коли б, незважаючи на те що, отже ж, після того як, при цьому, та й, тому що, у зв’язку з тим що, хоч би, через те що, що ж до, як тільки та ін.

Через дефіс пишуться:

Отож-то, тим-то, тому-то, тільки-но, якби-то.


Написання сполучників разом, окремо та через дефіс – Сполучник - Довідник з української мови