НАПРЯМОК ОКИСНО-ВІДНОВНИХ РЕАКЦІЙ У РОЗЧИНІ

Хімія – універсальний довідник

ХІМІЧНИЙ ПРОЦЕС

РЕАКЦІЇ ЗІ ЗМІНОЮ СТУПЕНІВ ОКИСНЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ

НАПРЯМОК ОКИСНО-ВІДНОВНИХ РЕАКЦІЙ У РОЗЧИНІ

Для кількісної характеристики окисно-відновних можливостей речовин, що знаходяться в розчинах або стикаються з ними, використовують електродні (окисно-відновні) потенціали Е. Взаємозв’язок ΔG і Е виражається рівнянням

НАПРЯМОК ОКИСНО ВІДНОВНИХ РЕАКЦІЙ У РОЗЧИНІ

Де n – число молів електронів, переданих у процесі; F = 96 485 Кл/моль – стала Фарадея.

Для стандартних умов НАПРЯМОК ОКИСНО ВІДНОВНИХ РЕАКЦІЙ У РОЗЧИНІ

Значення стандартного електродного потенціалу Е° (як і ΔG0) розчинених речовин відносяться до розчинів із концентрацією 1 моль/л, а для газоподібних речовин – до тиску

1,01 – 105 Па.

Значення електродних потенціалів визначаються стосовно водневого електроду:

НАПРЯМОК ОКИСНО ВІДНОВНИХ РЕАКЦІЙ У РОЗЧИНІ

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


НАПРЯМОК ОКИСНО-ВІДНОВНИХ РЕАКЦІЙ У РОЗЧИНІ - Довідник з хімії