Нормування параметрів мікроклімату, Вплив метеорологічних чинників на організм людини

Безпека життєдіяльності

2. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ У ПОВСЯКДЕНІШ УМОВАХ ВИРОБНИЦТВА І У ПОБУТІ

2.1. Фізіологічний вплив чинників існування на життєдіяльність людини

2.1.2. Вплив метеорологічних чинників на організм людини

2.1.2.3. Нормування параметрів мікроклімату

Метеорологічні умови встановлюються залежно від характеру робіт згідно з СС 245-71 та ГОСТ 12.1.005-88 “Повітря робочої зони”.

Оптимальні та допустимі метеорологічні умови на робочих місцях нормуються залежно від пори року, категорії робіт за важкістю та від характеристики

приміщення за теплонадлишками.

Нижче наводяться оптимальні та допустимі мікрокліматичні умови з урахуванням надлишків явного тепла, важкості виконуваних робіт та періоду року.

Таблиця З

Оптимальні та допустимі параметри метеорологічних умов для холодного періоду року при виконанні робіт середньої

Важкості

Період року

Категорія робіт

Температура, °С

Відносна вологість, %

Швидкість руху повітря, м/с

Оптим.

Допуст.

Оптим.

Допуст.

Оптим. Допуст.

Холодний

та

Перехідний

Середньої важкості

18-20

17-22

40-60

75

0,2 0,3

Оптимальними вважаються такі умови праці, за котрих має місце найвища працездатність і гарне самопочуття. Допустимі мікрокліматичні умови передбачають можливість дискомфортних відчуттів, але таких, що не виходять за межі можливостей організму.

Для забезпечення нормальних метеорологічних умов на робочому місці розглянуті параметри мають бути взаємопов’язаними. За низької температури оточуючого повітря його рухливість повинна бути мінімальною, оскільки підвищена рухливість повітря створює відчуття ще більшого холоду, недостатня рухливість повітря за високої температури – відчуття перегрівання.

Оптимальне для організму людини поєднання параметрів температури, відносної вологості та швидкості руху повітря становить комфортність робочої зони.

Для умов роботи операторів відчуття теплового комфорту має місце при температурі близько 21 °С, відносній вологості – близько 60% та швидкості повітря – не більше як 0,2 м/сек.

При важкій праці температурна комфортність досягається при більш низькій температурі (до 15°С). Показники відносної вологості найсприятливіші в межах 40 – 60%. Комфортна швидкість повітря збільшується при підвищенні температури.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Нормування параметрів мікроклімату, Вплив метеорологічних чинників на організм людини - Довідник з валеології