Органи та системи органів тварин

БУДОВА ТА ЖИТТЄДІЯЛЬНІСТЬ ТВАРИН

УРОК № 4

Тема. Органи та системи органів тварин.

Мета: Ознайомити учнів з будовою органів і систем органів тварин.

Обладнання й матеріали: Підручник [1], зошит [3], фотографії, малюнки, плакати, схеми, що дозволяють ілюструвати органи й системи органів тварин.

Базові поняття й терміни: Органи, системи органів

Тип уроку: комбінований.

Хід уроку

І. Організаційний етап

ІІ. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності

Обговорення питання

Що ви пам’ятаєте про

органи рослин? Чи можуть такі ж органи бути у тварин?

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

Розповідь учителя з елементами бесіди

1. Органи та системи органів тварин

Описуючи органи й системи органів, не варто заглиблюватися в деталі, які будуть вивчатися в наступних темах. Треба дати загальний огляд систем, пов’язавши їх з основними життєвими функціями тварин. Фактично це розмова про взаємозв’язки структур і функцій,

Різні тканини утворюють органи. Орган – це частина тіла організму, що займає в ньому постійне положення, має певну будову, форму й виконує специфічні функції. Органи перебувають у тісній

взаємодії. Сукупність органів, які виконують спільні функції, називається системою органів. Наприклад, серце й кровоносні судини виконують функцію кровообігу й тому утворюють кровоносну систему.

У тварин розрізняють; опорно-рухову, травну, дихальну, кровоносну, видільну, нервову й статеву системи.

Опорно-рухова система у різних типів тварин може бути представлена: шкірно-мускульним мішком (кишковопорожнинні, черви), зовнішнім кістяком і пучками поперечносмугастих м’язів (членистоногі), хордовим кістяком і м’язами (ланцетник), кістковим кістяком і м’язами (кісткові риби, земноводні, плазуни, птахи, ссавці). Основні функції опорно-рухової системи – опора тіла, його рух і захист внутрішніх органів.

У більшості тварин є спеціальні органи для прийняття й перетравлювання їжі. Травна система Починається ротовим отвором, котрий у багатьох тварин має щелепний апарат. У молюсків і деяких видів червів це ороговілі вирости. Риби, земноводні, плазуни, ссавці мають у ротовій порожнині зуби, якими вони захоплюють, утримують або механічно переробляють їжу. Далі їжа переміщається по травному каналу, що складається із глотки, стравоходу, шлунку, кишечника й закінчується анальним отвором. Уже у молюсків з’являються травні залози: слинні, печінка, підшлункова. Основні функції травної системи – перетравлювання їжі і всмоктування поживних речовин.

За допомогою Нервової системи Організм реагує на зміни навколишнього середовища. Ці реакції називають рефлексами. Рефлекси бувають уроджені (безумовні) і набуті (умовні).

У тварин крім звичайних безумовних рефлексів спостерігаються складні форми поведінки – інстинкти (постійна послідовність безумовних рефлексів), які пов’язані з пошуком їжі, будуванням гнізд, захистом від ворогів, турботою про потомство й т. д.

Основні функції нервової системи – об’єднання й узгодження роботи всіх органів і систем організму, регуляція функцій, зв’язок з навколишнім середовищем, а також швидка реакція організму на подразник.

Центральна нервова система є невіддільною від Органів чуття, Які розвинуті у різних типів тварин неоднаково. Наприклад, органи дотику й рівноваги є у кишковопорожнинних; органи зору, смаку, нюху, слуху, рівноваги, дотику – у молюсків, членистоногих і хордових.

Основні функції органів чуття – сприйняття певного подразника, що діє на організм. За допомогою органів чуття тварини пристосовуються до умов навколишнього середовища, що постійно змінюються.

Основна функція Видільної системи – виведення з організму продуктів обміну речовин і надлишку води.

Статева система Забезпечує розмноження тварин. Вона складається зі статевих залоз, які виробляють статеві клітини (гамети). Яйцеклітини (жіночі гамети) утворюються в статевих залозах – яєчниках. Сперматозоїди (чоловічі гамети) утворюються в статевих залозах – насінниках. Якщо тварина утворює гамети тільки одного типу, то її зараховують до роздільностатевих організмів. Особини, у яких формуються і чоловічі, й жіночі статеві клітини, називаються гермафродитами. До них зараховуються кишковопорожнинні, плоскі й кільчасті черви, ракоподібні, молюски (равлики), деякі види риб і плазунів.

IV. Узагальнення, Систематизація й контроль знань і вмінь учнів

Робота з підручником

Школярі працюють із малюнками на с. 18, 19, ознайомлюючись із опорно-руховою, травною і нервовою системами. Потім вони читають текст про ці системи на с. 18, 19.

Перевірити свої знання учні можуть, відповівши на запитання 1-4 на с. 20.

Робота із зошитом

Виконати завдання в зошиті [3, с. 6, 7].

V. Самостійна робота учнів

Учні ознайомлюються з рубрикою “Запам’ятайте найважливіше” на с. 20, за необхідності записують висновки в зошит.

VI. Підсумки уроку

Школярі самостійно підбивають підсумок уроку, звертаючи увагу на ті нові знання, яких вони набули в процесі цього уроку.

VII. Домашнє завдання

У підручнику [1] прочитати § 4, відповісти на запитання 5-7 після параграфа на с. 20.

У зошиті [3, с. 6, 7] виконати завдання.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Органи та системи органів тварин - Плани-конспекти уроків по біології