ОРГАНИ ТА СИСТЕМИ ОРГАНІВ ТВАРИН

ВСТУП
&4. ОРГАНИ ТА СИСТЕМИ ОРГАНІВ ТВАРИН

Пригадайте, які процеси життєдіяльності властиві організмам. Які органи є у вищих рослин?

Орган – це частина організму, що розташована в певному місці й характеризується притаманними лише їй особливостями будови та виконуваними функціями. Органи, які спільно виконують в організмі певні функції, утворюють систему органів. У тварин виділяють такі основні системи органів: опорно-рухову, травну, кровоносну, дихальну, видільну, нервову, органів чуття, статеву, ендокринну та імунну. Злагоджена

робота органів різних систем забезпечує обмін речовин в організмі тварин, рухи та взаємодію з навколишнім середовищем.

Будова систем органів може значно відрізнятися залежно від виду тварини та способу її життя, але виконувані ними функції загалом однакові.

ЯКІ ФУНКЦІЇ ОСНОВНИХ СИСТЕМ ОРГАНІВ ТВАРИН?

Опорно-рухову систему складають скелет і мускулатура. Скелет виконує захисну функцію, підтримує в певному положенні внутрішні органи (мал.15, 1).

ОРГАНИ ТА СИСТЕМИ ОРГАНІВ ТВАРИН

Мал. 15. Опорно-рухова система ссавця: 1 – скелет; 2 – м’язи

ОРГАНИ ТА СИСТЕМИ ОРГАНІВ ТВАРИН

Мал. 16. Травна система ссавця:

1 – ротова порожнина; 2 – стравохід; 3 – шлунок; 4 – кишечник

ОРГАНИ ТА СИСТЕМИ ОРГАНІВ ТВАРИН

Мал. 17. Видільна система ссавця: 1 – нирки; 2 – сечовий міхур

До скелета приєднуються м’язи, які забезпечують різноманітні рухи тварин (мал. 15, 2).

– Травна система складається з органів, що забезпечують надходження, оброблення, перетравлювання їжі та всмоктування поживних речовин(мал. 16). Травної системи не мають деякі паразитичні тварини. Поживні речовини з організму хазяїна вони отримують через покриви.

– Видільна система призначена для виведення з організму кінцевих продуктів обміну речовин, надлишків води, солей та отруйних сполук (мал.17).

– Дихальну систему утворюють органи, які забезпечують газообмін. Будова органів дихання залежить від середовища життя тварини (мал. 18). Багато мешканців водойм дихають киснем, розчиненим у воді. Для нього вони мають зябра (багато видів молюсків, ракоподібні, риби). Деякі дрібні водні тварини здатні здійснювати газообмін через тонкі покриви тіла (дощовий черв’як, кліщі тощо). У мешканців суходолу органи дихання – легені (у хребетних тварин) і трахеї (у комах) – дають змогу ефективно використовувати кисень атмосферного повітря (мал. 18).

– Кровоносна система призначена для транспорту різних речовин, зокрема газів і поживних речовин, а також захисту організму від хвороботворних організмів і шкідливих речовин. У більшості тварин є спеціальний м’язовий пульсуючий орган – серце, що забезпечує рух крові по судинах – кровообіг (мал. 19).

ОРГАНИ ТА СИСТЕМИ ОРГАНІВ ТВАРИН

Maл. 18. Органи дихання: 1 – риби (зябра); 2 – ссавця (легені); 3 – комахи (трахеї)

– У тварин є системи для регуляції злагодженого функціонування всіх частин організму і для реагування на зовнішні подразники. Так, нервова система забезпечує швидкі реакції у відповідь на дію подразників, аналізує інформацію, що надходить від органів чуття. Вона також зберігає отриману інформацію, що дає можливість тварині використовувати накопичений досвід. У багатьох тварин нервова система має складну будову й поділена на центральну й периферичну. До складу центральної частини нервової системи часто входить головний і спинний мозок (мал. 20). Головний мозок координує діяльність усіх органів та забезпечує складні форми поведінки.

– Органи чуття тварин здатні сприймати певні подразники. Ступінь освітлення, а часто – кольори й форму предметів, сприймають органи зору, звуки – органи слуху, хімічні речовини – органи хімічного чуття тощо.

– 3 нервовою системою тісно взаємопов’язана ендокринна система, що виділяє гормони та інші спеціальні речовини. Ці речовини разом з нервовою системою координують процеси, що перебігають в організмі.

– Імунна система слугує для захисту організму від чужорідних впливів, зокрема від збудників інфекційних захворювань.

– Статева система призначена для розмноження. Вона включає статеві залози, які утворюють статеві клітини.

ОРГАНИ ТА СИСТЕМИ ОРГАНІВ ТВАРИН

Мал. 19. Кровоносна система ссавця: 1 – серце; 2 – судини

ОРГАНИ ТА СИСТЕМИ ОРГАНІВ ТВАРИН

Мал. 20. Нервова система ссавця: 1 – головний мозок; 2 – спинний мозок; 3 – нерви

ЯКЕ ЗНАЧЕННЯ ТВАРИН У ПРИРОДІ ТА ЖИТТІ ЛЮДИНИ?

Ви пам’ятаєте з курсу біології 6 класу, що багато тварин беруть участь у запиленні рослин і поширенні насіння та плодів. Дощові черв’яки розпушують грунт і беруть участь в його утворенні. Деякі тварини є справжніми “санітарами” природи. Вони поїдають рештки тварин і рослин. Також тварини є складовими ланцюгів живлення (пригадайте з курсу природознавства, що таке ланцюг живлення).

Завдяки тваринам людина отримує різноманітні продукти харчування: вершкове масло, молоко, сир, мед, м’ясо. Тварини також постачають сировину для промисловості: вовну, шкіру, пух, віск тощо (спробуйте продовжити цей перелік). Водночас різноманітні паразити можуть завдавати шкоди здоров’ю людини та свійських тварин. Запаси харчових продуктів часто псують комірні кліщі, миші та інші. Отрута деяких видів тварин, таких як павук каракурт, гадюка, небезпечна для організму людини.

Людині потрібні зоологічні знання, щоб уміти убезпечити себе від тварин, які можуть заподіяти шкоди їй або її господарству, а також щоб охороняти та примножувати дивовижний світ тварин.

Біологічний словничок: системи органів – опорно-рухова, травна, дихальна, видільна, кровоносна, нервова, ендокринна, імунна, статева.

УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ

У тварин формуються різноманітні системи органів. Опорно-рухова система складається із зовнішнього або внутрішнього скелета, а також мускулатури. Скелет здійснює огорну та захисну функції, а мускулатура забезпечує рухи окремих частин тіла та всього організму.

Поживні речовини та запасену в них енергію організму тварини постачає травна система. Видільна система забезпечує виведення з організму кінцевих продуктів обміну речовин і надлишкову воду.

Газообмін забезпечує дихальна система. У мешканців водойм органи дихання – здебільшого зябра, у мешканців суходолу – трахеї та легені.

Транспорт речовин і газів по організму тварин забезпечує кровоносна система. яка зазвичай складається із серця та мережі кровоносних судин.

Функції нервової системи – регуляція діяльності всіх інших систем органів і забезпечення зв’язків із зовнішнім середовищем; регулює процеси життєдіяльності організму тварин також ендокринна система (система залоз внутрішньої секреції).

Основу статевої системи складають статеві залози, в яких утворюються статеві клітини. Органи статевої системи можуть забезпечувати процеси запліднення, а іноді – й розвиток зародків.

З ПЕРЕВІРТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ

1. Які системи органів тварин вам відомі? 2. Які функції опорно-рухової системи? 3. Які органи можуть входити до складу травної системи? Яка її роль у забезпеченні нормального функціонування організму? 4. Які функції видільної системи? 5. Які органи дихання мають тварини – мешканці водойм та суходолу? 6. Із чого складається кровоносна система? Які її функції? 7. Які системи органів здійснюють регуляцію життєвих функцій у тварин? 8. Які функції статевої системи?

ДЛЯ ДОПИТЛИВИХ І КМІТЛИВИХ

1. Що спільного та відмінного у надходженні їжі до організму грибів, рослин і тварин? 2. Поміркуйте, що спільного й відмінного між органом й органелою.

ОБГОВОРІТЬ У ГРУПАХ

Які основні функції систем органів тварин?

ТВОРЧЕ ЗАВДАННЯ Перелічіть всі відомі вам рухи, на які здатні тварини й рослини.

ТЕСТОВИЙ САМОКОНТРОЛЬ ЗНАНЬ

(виберіть із запропонованих відповідей правильну)

1. Укажіть організми, у яких спостерігають справжні тканини: а) гриби; б) одноклітинні рослиноподібні організми; в) багатоклітинні тварини; г) ціанобактерії.

2. Укажіть органели, яких немає у клітинах тварин: а) ядро; б) джгутики; в) вакуолі з клітинним соком; г) несправжні ніжки.

3. Зазначте, як відбувається регуляція життєвих функцій у багатоклітинних тварин: а) тільки за допомогою нервової системи; б) тільки за допомогою спеціальних речовин; в) за допомогою спеціальних речовин і нервової системи.

4. Визначте, із чого складаються тканини тварин: а) тільки з клітин; б) тільки з міжклітинної речовини; в) як з клітин, так і з міжклітинної речовини.

5. Укажіть структури, які можуть мати лише клітини тварин: а) щільна клітинна оболонка; б) ядро; в) війки; г) хлоропласти.

6. Зазначте групу організмів, клітини яких здатні до фагоцитозу: а) бактерії; б) справжні гриби; в) рослини; г) тварини.

7. Вкaжіть тканини, які є у тварин: а) механічні; б) покривні; в) м’язові; г) основні.

8. Укажіть тканину внутрішнього середовища: а) кров; б) залозистий епітелій; в) нервова; г) м’язова.

9. Укажіть систему органів, яка забезпечує регуляцію життєвих функцій у багатоклітинних тварин: а) травна; б) видільна; в) дихальна; г) нервова.

10. Укажіть екологічну групу, до якої належать тварини, що споживають рештки відмерлих організмів: а) сапротрофи; б) кровосисні види; в) хижаки; г) паразити.

11. Укажіть спосіб живлення, не властивий багатоклітинним тваринам: а) фотосинтез; б) хижацтво; в) сапротрофний; г) паразитизм.

12. Укажіть систему органів тварин, яка забезпечує транспорт газів і поживних речовин по організму тварин: а) опорно-рухова: б) кровоносна; в) ендокринна; г) травка.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ОРГАНИ ТА СИСТЕМИ ОРГАНІВ ТВАРИН - Біологія