Основні закономірності виховання – Закономірності і принципи виховання

ПСИХОЛОГІЯ ТА ПЕДАГОГІКА
Основи педагогіки

3. Теорія і методика виховного процесу

3.2. Закономірності і принципи виховання

Процес виховання, як і процес навчання, має об’єктивні закономірності й вимагає дотримання певних принципів.

3.2.1 Основні закономірності виховання

Щоб належно організувати виховний процес у навчально-виховному закладі, керувати ним і досягти високої ефективності, треба знати й брати до уваги його закономірності.

Закономірність виховання – стійкий, об’єктивний, істотний зв’язок у вихованні,

реалізація якого сприяє ефективному розвитку

Особистості.

Успішний виховний процес є наслідком реалізації таких його закономірностей:

– Органічний зв’язок виховання із суспільними потребами й умовами виховання. Значні зміни в житті народу спричинюють і зміни в його виховній системі. Розбудова незалежної держави в Україні передбачає формування в підростаючого покоління національної свідомості, виховання любові до Батьківщини, української мови, історії, культури свого народу.

– Людина виховується під впливом сукупності факторів. Недарма говорять, що виховує все: і люди, і речі, і явища.

Найважливішим є виховний вплив людини, передусім батьків і педагогів. Це покладає на них особливу відповідальність.

– Залежність результатів виховання від глибини і повноти врахування національного менталітету вихованця. З огляду на це дитину має оточувати рідна природа, вона постійно повинна чути рідну мову і дотримуватися національних звичаїв, традицій тощо.

– Результати виховання залежать від виховного впливу на внутрішній світ вихованця. Виховний процес має постійно трансформувати зовнішні виховні впливи у внутрішні, духовні процеси особистості (її думки, погляди, переконання, ціннісні орієнтири, емоції, мотиви, установки, ставлення).

– Визначальну роль у вихованні відіграє діяльність. Різноманітна діяльність є головним фактором єдності свідомості й поведінки. Лише за таких умов можливий всі бічний розвиток особистості.

Закономірності виховання виявляються в розмаїтті і взаємозв’язків і взаємоперетворень. Знання їх дає педагогу змогу цілеспрямовано проектувати виховний процес і втілювати в життя програму виховних заходів.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Основні закономірності виховання – Закономірності і принципи виховання - Довідник з психології