Запитання. Завдання – Закономірності і принципи виховання

ПСИХОЛОГІЯ ТА ПЕДАГОГІКА
Основи педагогіки

3. Теорія і методика виховного процесу

3.2. Закономірності і принципи виховання

Запитання. Завдання

Доведіть, що в основу принципів виховання покладено основні ідеї закономірностей виховання.

Розкрийте зміст принципів виховання, обгрунтуйте їх взаємозв’язок.

Чи втілювались у виховній роботі школи, в якій ви навчалися, принципи виховання, які пропагує Концепція національного виховання?

Доведіть, що принципи виховання, які містяться в Концепції національного виховання,

не суперечать загально-педагогічним принципам виховання.

Як можна і треба впливати на внутрішній світ особистості у процесі її виховання?

Проілюструйте на конкретних прикладах, як особливості суспільних процесів впливають на процес виховання в національній системі освіти.

Література

Алексюк А. М. Педагогіка вищої школи. – К., 1998.

Ващенко Г. Виховний ідеал. – Полтава, 1994.

Концепція безперервної системи національного виховання. – К., 1994.

Кузь В. Г., Руденко Ю. Д., Сергійчук 3. О. Основи національного виховання. – Умань, 1993.

Слепкань З. П. Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі. – К., 2000.

Стельмахович М. Г. Теорія і практика українського національного ви ховання. – Івано-Франківськ, 1996.

Ушинський К. Д. Людина як предмет виховання// Ушинський К. Д. Вибрані педагогічні твори: У 2-х т. – К., 1983. – Т. 2.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Запитання. Завдання – Закономірності і принципи виховання - Довідник з психології