Парадокс Фельдштейна-Хоріоки

Парадокс Фельдштейна-Хоріоки – емпірично встановлена американськими економістами М. Фельдштейном і Ч. Хоріокою залежність, згідно з якою інвестиції в національну економіку зростають лише із зростанням внутрішніх заощаджень. Це суперечило ідеї неокласичного і кейнсіанського напрямів, згідно з якими низький рівень заощаджень, а отже, нестача інвестицій у країнах, що розвиваються, можна подолати залученням іноземного капіталу. П. Ф.-X. підтвердила, зокрема, практика країн Південно-Східної Азії, де підтримання стабільно високого рівня заощаджень сприяє залученню іноземних інвестицій та прискоренню економічного розвитку. З огляду на це не варто очікувати надходжень іноземних інвестицій в Україну без вжиття реальних заходів для збільшення внутрішніх заощаджень. Важливо водночас надавати перевагу недержавним інвестиціям, оскільки це знижує ризик непродуктивного використання капіталу.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Парадокс Фельдштейна-Хоріоки - Економічний словник