Пенсійний фонд України

Пенсійний фонд України – центральний орган державної виконавчої влади, який здійснює управління фінансами пенсійного забезпечення. Основними завданнями П. ф. У. є збір і акумуляція обов’язкових страхових внесків, призначених для пенсійного забезпечення і виплати допомоги та забезпечення фінансування ви трат на виплату пенсій відповідно до Законів України “Про пенсійне забезпечення” і “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, пенсій військовослужбовцям та працівникам

органів внутрішніх справ строкової служби, допомоги на дітей, а також деяких інших витрат. Систему органів П. ф. У. становлять П. ф. України, обласні, Кримське, Київське та Севастопольське міські управління, відділи Фонду у районах, містах і районах в містах. Бюджет П. ф. У. входить до складу державного бюджету і формується за рахунок обов’язкових страхових внесків, коштів державного і місцевих бюджетів, коштів, що надходять за регресивними вимогами, сум фінансових санкцій, стягнених за порушення порядку сплати обов’язкових страхових внесків та інших надходжень. П. ф. У. та його органи на місцях мають право, зокрема,
одержувати від підприємств, установ, організацій і громадян, які займаються підприємницькою діяльністю, інформацію та документи, що стосуються нарахування і сплати обов’язкових страхових внесків до П. ф. У., перевіряти правильність складання цих документів, стягувати у безспірному порядку не внесені до Фонду обов’язкові страхові внески з нарахованою пенею, а також застосовувати інші фінансові санкції згідно з чинним законодавством, перевіряти правильність призначення та виплати пенсій і допомоги, накладати адміністративні стягнення (Постанова Кабінету Міністрів України “Питання пенсійного фонду” № 345 від 1.06.1994). Див. також Обов’язкові страхові внески.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Пенсійний фонд України - Довідник з правознавства